Jump to Navigation

Výsledky prijímacích skúšok

Milí žiaci,

teší nás, že ste sa v takom veľkom počte zúčastnili prijímacích skúšok. Keďže Vás bolo oveľa viac ako môžeme prijať je

logické, že mnohí budú smutní.

Tí, ktorí ste sa nedostali na 8. ročné štúdium k nám, stále je tu šanca prísť medzi nás o 4 roky, keď ukončíte základnu školu.

Tí, ktorí ste sa nedostali na 4. ročné gymnázium veríme, že si nájdete miesto aj na inej škole a budete spokojne študovať. 

Informácie pre uchádzačov

Informácie k zápisu prijatých uchádzačov

žiaci prijatí na 4. ročné gymnázium

žiaci neprijatí pre nedostatok miesta na 4. ročné gymnázium

žiaci neprijatí na 4. ročné gymnázium

žiaci prijatí na 8. ročné gymnázium

žiaci neprijatí pre nedostatok miesta na 8. ročné gymnázium

žiaci neprijatí na 8. ročné gymnázium

Blahoželáme

Naša žiačka Zuzana L. (Kvarta) sa umiestnila na 1.mieste v celoslovenskom kole olympiády v nemeckom jazyku.

Naše žiačky Alžbeta P. (III.B) a Terézia O. (Septima) postúpili do celoslovenského finále súťaže v nemeckom jazyku Jugend debattiert.

Náš žiak Michal M. (IV.B), dosiahol veľký úspech na celoslovenskej súťaži v programovaní, ProFIIT 2019.
Zo 188 súťažiacich, z ktorých do Finálového kola postúpilo 51, obsadil 21.miesto a je Úspešným riešiteľom.
Zároveň má 75 bodov do prijímacieho konania na FIIT STU Bratislava, hodnotenie také isté ako byť Úspešným riešiteľom
celoštátneho kola Matematickej alebo Fyzikálnej olympiády alebo Olympiády v informatike.
Viac na Aktuality/PKInformatika.

V súťaži iBobor sa naši žiaci umiestnili takisto úspešne:

kat. benjamín 3 žiaci(prima+sekunda) dosiahli percentil 100
kat. kadet 14 žiakov (tercia+ kvarta) dosiahlo percentil  95-100
kat. junior 2 žiaci (1+2 roč) dosiahli percentil    95
kat. senior 4 žiakov (3+4.roč,oktáva) dosiahli percentil 100

Srdečne blahoželáme!

Piatok 17. 5. 2019 - upravené vyučovanie

V piatok 17.5. 2019 bude upravené vyučovanie nasledovne: učí sa 1.-6.hodina; každá hodina bude skrátená na 35 minút.

1. hodina: 8.00 - 8.35

2. hodina: 8.45 - 9.20

3. hodina: 9.30 - 10.05

4. hodina: 10.25 - 11.00

5. hodina: 11.10 - 11.45

6. hodina: 11.55 - 12.30

Žiaci 4.ročníka prichádzajú do školy o 11.50 hod a budú mať triednickú hodinu s triednym učiteľom v určenej učebni: Oktáva - 125; IV.B - 124; IV.C - 123; IV.D - 101

Potom bude slávnostná rozlúčka maturantov s pedagogickým zborom a školou.

Oznam pre žiakov

Milí žiaci,

vzhľadom na prijímacie skúšky na škole je v týždni od 13.5. do 17.5.2019 zmenená organizácia vyučovania.

Dištančné vzdelávanie znamená, že žiaci sa učia v domácom prostredí.

Rozvrh 14.5.2019

 

Informácia pre záujemcov o štúdium na Vazke

Pokyny k prijímacím skúškam na 1. a 2. termín

 Prosíme rodičov, ak majú svoje dieťa zapísané už na inej škole a neplánujú ho zapísať k nám, aby nám túto informáciu oznámili na vedenie@vazka.sk a uvoľnili tak miesto ďalším záujemcom.

 

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS