Jump to Navigation

Aj tento rok Deň narcisov

Aj tento rok sa naši žiaci dobrovoľníci úspešne zapojili do zbierky na pomoc prevencii a liečbe onkologických ochorení.


Počas Dňa narcisov 2017 sa im podarilo vyzbierať 8 968, 37 €


Viac o ich účasti čítajte TU. 


Fotogaléria TU.

Vazkárska kvapka krvi

3. mája 2017 sa po prvýkrát uskutoční Vazkárska kvapka krvi. Darcami môžu byť učitelia aj žiaci (starší ako 18 rokov). Viac informácií nájdete nižšie. 

Prijímacie skúšky 2017

V školskom roku 2017/2018 otvoríme so súhlasom zriaďovateľa 3 triedy 4-ročného štúdia a 1 triedu 8-ročného štúdia.

Kritériá prijímania na 4-ročné štúdium

Kritériá prijímania na 8-ročné štúdium

Prijímacie skúšky do 4-ročného a 8-ročného gymnázia sa uskutočnia v dvoch termínoch: 9. 5. a 11. 5. 2017. Termíny sú rovnocenné, poradie uchádzačov sa uzatvára až po druhom termíne.
Každý záujemca o štúdium (jeho zákonný zástupca) musí podať prihlášku na určenom tlačive prostredníctvom svojej ZŠ (cez výchovného poradcu alebo triedneho učiteľa) v termíne do 10. 4. 2017.

Poskytnete nám 2% z vašich daní?

Bolo Cerebrum 2017

3.3. 2017 sa nám podarilo nadviazať na úspešnú tradíciu podujatia Cerebrum - školskej súťažnej prehliadky talentu a tvorivosti žiakov nášho gymnázia jej XV. ročníkom.

Podujatie sa vydarilo, žiaci opäť raz ukázali, že sú šikovní a tvoriví :-) 

Súčasťou podujatia boli aj besedy s hosťami - osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského, vedeckého a kultúrneho života.

Ďakujeme za ich ochotu a čas, veríme, že sa u  nás cítili príjemne.

PK SJL pozvala na akciu Cerebrum šéfredaktora Denníka N Matúša Kostolného, ktorý vyhodnotil školský projekt 2. ročníka - Tvorba časopisu. Zároveň sa so študentami rozvinula diskusia - beseda o dnešnej žurnalistike na Slovensku, ale aj v zahraničí. Matúš Kostolný po besede reagoval takto:

„Besedu na Vašej škole považujem za jednu z najlepších, aké som za posledný čas absolvoval a Vaši študenti mi dali nádej, že to nemusí byť až také zlé."

Ako videl návštevu u nás jeden z hostí, si môžete prečítať aj na stránke HoviStory. 

Fotogaléria z podujatia TU

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS