Jump to Navigation

Triedny aktív rodičov

Vážení rodičia,

11.9.2018 (utorok) sa bude konať triedny aktív v kmeňových triedach.

o 16:45 hod. bude stretnutie zástupcov rodičov v seminárnej miestnosti II. (2.poschodie),

o 17:30 hod. bude stretnutie rodičov: Oktávy, IV.B, IV.C a IV.D s výchovnou poradkyňou, pani Bertovou ohľadom maturitnej skúšky a prihláškach na vysoké školy, v seminárnej miestnosti I. (1.poschodie)

o 18:00 hod. budú triedne aktívy rodičov s triednym učiteľom v kmeňových triedach,

o 19:00 hod. krátke stretnutie novozvolených zástupcov tried v seminárnej miestnosti II.

 

1. a 2. týždeň

Milí žiaci,

v prvom a druhom týždni sa zúčastníte projektového vyučovania.  Bližšie a konkrétne informácie Vám poskytnú Vaši učitelia v škole.

Stručný program na 1. týždeň nájdete TU.

Stručný program na 2. týždeň naájdete TU.

 

Nástup do školy

Milí žiaci,

prajem Vám úspešný nový školský rok 2018/2019, v ktorom na Vás opäť čaká veľa práce. Nech sú to pre Vás príjemné chvíle pri objavovaní nových poznatkov a zručností potrebných pre uplatnenie sa v ďalšom živote.

Prvý deň nástupu do školy 3.9.2018

Viac informácií

Komisionálne skúšky

V dňoch 27.8. a 28.8.2018 sa uskutočnia komisionálne skúšky žiakov, ktorí študovali v školskom roku 2017/2018 v zahraničí ako aj žiakov, ktorí neprospeli na konci školského roka.

 

 

Oznam

Úradné hodiny počas letných prázdninkaždú stredu od 10:00 hod. do 12:00 hod.

 

 

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS