Jump to Navigation

Oznam Jazykovej školy pri GJP

V utorok 2.10. sa začnú kurzy FRJ pre začiatočníkov - V krajine Asterixa (o 15.00 h)

a NJ - Poďme sa rozprávať po nemecky (o 14.30 h)

pre tých, ktorí sa nemčinu učia 1-2 roky (úroveň A1-A2) a potrebujú sa ,,rozrozprávať" ;-) Prihlásení žiaci sa stretnú s vyučujúcimi vo vestibule gymnázia a spolu pôjdu do učebne.Kto by meškal, zistí na vrátnici školy, do ktorej učebne kurz išiel. 

Stále ponúkame i kurz ŠPJ pre začiatočníkov, no ten sa zatiaľ nenaplnil tak, aby mohol byť otvorený - ak si podáte prihlášku, je možné, že sa postupne utvorí skupina, ktorú otvoríme.

Do všetkých kurzov je stále možné pristúpiť - kto ešte váha, nech sa príde pozrieť - prvá hodina je bezplatná ;-))

Kontaktujte nás na adrese jazykovaskola (bezny znak do mailovej adresy) bodka sk

ISIC

Výhody a zľavy ISIC karty aj mimo školy.

plagát 1, plagát 2, plagát 3, plagát 4

Oznam pre žiakov a rodičov:

 • Súčasná platnosť preukazu vyprší 30.9.2018.
 • Držitelia preukazov žiaka ISIC/EURO<26 si potrebujú zakúpiť známku ISIC 09/2019 na aktuálny školský rok a tým si zabezpečiť platnosť preukazu na študentské zľavy. Dokopy čaká na držiteľov platných preukazov ISIC/EURO<26 viac ako 150 000 zliav vo viac ako 130 krajinách sveta.
 • K novej známke ISIC 09/2019 navyše každý žiak dostane viac ako 50 špeciálnych kupónov s rôznymi extra zľavami (na školách vždy v septembri).
 • Bez novej známky je preukaz na tieto zľavy neplatný!
 • Známku si žiak môže zakúpiť v škole do 30.9.2018, alebo cez internet na objednaj-preukaz.sk
 • viac informácií nájdete na:  www.studentskypreukaz.sk

 

Hľadáme ubytovanie pre novú dobrovoľníčku

Od septembra sme privítali v našich radoch novú posilu v rámci programu Freiwilligendienst kulturweit :-)

Po predchádzajúcich výborných skúsenostiach máme radosť, že aj v tomto školskom roku bude v našej škole pracovať dobrovoľníčka z Nemecka. Veríme, že aj ona sa bude u nás cítiť dobre a stane sa súčasťou vazkárskeho kolektívu.

Obraciame sa na rodičov a priateľov školy s prosbou o pomoc pri poskytnutí ubytovania pre túto kolegyňu na obdobie  do  22. 2. 2019. 

Prosím, prípadnú ponuku pošlite mailom na jej adresu charlotte.hermann@ymail.com.

Komunikuje v nemeckom a anglickom jazyku. Alebo na adrese olejarova@vazka.sk aj po slovensky. Ďakujeme!

Obedy v školskej jedálni

Školská jedáleň na Gymnáziu Jána Papánka začína variť obedy pre žiakov od utorka 4.9.2018.

Záujemcovia o obedy musia dopredu uhradiť stravné na účet:

SK61 8180 0000 0070 0047 2202.

  1.  číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0047 2202,
  2.  ako variabilný symbol uvádzajte mesiac a rok v tvare: 102018,
  3.  do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa v tvare: Katarína Malá Oktáva
  4. do vyučovania, ak je dlhšie ako 6 hodín, je zaradená aj obedná prestávka,
  5. ďalšie informácie TU.

Aktualizovaná ponuka Jazykovej školy pri GJP

Milí žiaci, vážení rodičia,

testy z anglického jazyka na správne zaradenie záujemcov do kurzov podľa jazykovej úrovne sa budú konať

18. 9.  o 15.00 h

V uvedenom čase vás budeme čakať vo vestibule gymnázia. Účasť rodiča nie je potrebná.

Aktuálna ponuka kurzov

Tešíme sa na vás!

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS