Jump to Navigation

Prijímacie konanie

 V budúcom školskom roku plánujeme otvárať tri triedy 4-ročného gymnázia a jednu triedu 8-ročného gymnázia.

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2018/2019 sú:

1. termín 14.5.2018 (pondelok)

2. termín 17.5.2018 (štvrtok)

Prihlášky na štúdium je nutné podať do 10. apríla 2018

Prihlášku by ste mali dostať na vašej základnej škole. Stiahnúť si ju môžete aj TU.

Ako podať prihlášku sa dozviete TU.

Prijímacie skúšky sa

  • V zmysle§ 65 ods. 4 školského zákona budú bez prijímacej skúšky prijatí uchádzači o štúdium, ktorí v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.
  • kritériá prijímania do 1.ročníka 4-ročného štúdia na školský rok 2018/2019
  • kritériá prijímania do 1.ročníka 8-ročného štúdia na školský rok 2018/2019