Jump to Navigation

Šk. vzdel. program

Cesta k múdrosti je cesta k poznaniu, rešpektovaniu a tvorivému rozvíjaniu seba samého, svojho okolia, hmotného a duchovného dedičstva spoločnosti...