Jump to Navigation

Aktuality

ibobobr

i-bobor je známa informatická internetová súťaž, pre rôzne kategórie žiakov. Od benjamínov až po seniorov.Tá tohoročná sa konala 12.-15.11.2018. Mala preveriť naše  algoritmické zručnosti. Na test mali žiaci 40 min. Maximány počet bodov, ktoré súťažiaci mohol získať bolo 80. Na záver každý súťažiaci vedel svoju percentuálnu úspešnosť. Opýtaným žiakom sa tohoročné úlohy zdali ľahšie ako tie minuloročné (kadeti z kvarty)

Výsledky

Na celom Slovensku sa súťaže ibobor v šk.roku 2018/2019 zúčastnilo 4 086 súťažiacich v rôznych kategóriách. Z tohto počtu 40 súťažiacich získalo plný počet bodov (percentil 100).

Na našej škole sa do súťaže prihlásilo 129 žiakov ( z toho 65 dievčat). V kategórii benjamín (prima, sekunda ) 59 žiakov(33 dievčat), v kategórii kadet(tercia, kvarta) 40 žiakov(20 dievčat), v kategórii junior (1.,2. ročník, kvinta) 10 žiakov (3 dievčatá) , v kategórii senior(3.,4. ročník, septima,oktáva) 9 žiakov(2 dievčatá).

 

úspešní riešitelia

kategória:  benjamín    50 žiakov (29 dievčat), 4žiaci (2 dievčatá)- percentil 100

                     kadet          40 žiakov (20 dievčat), 1 žiak- percentil 100, 13 žiakov percentil 95

                     junior            7 žiakov (1dievča), 2 žiaci- percentil 95

,                    senior            8 žiakov (2 dievčat), 4 žiaci- percentil 100

 

 

tvt

 

 

 

 

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým ako funguje tomograf, ako to vyzerá vnútri elektrónového mikroskopu alebo by ste si vedeli predstaviť vyrezanie čiary či rovno nápisu na plochu päťnásobne menšiu ako priemer ľudského vlasu? My sme mali tú možnosť pozrieť si to na vlasné oči.V utorok 6.11.2018 sme sa totiž spolu s II.B stali súčasťou prednášok v rámci Týždňa vedy a techniky  DOD na ElÚ SAV a ǓM SAV na Patrónke. A ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako sto krát počuť,a preto sme si na vlastnej koži, vyskúšali napríklad pájkovanie. Celkovo bola táto exkurzia príjemnou zmesou náučnosti a zábavy. Už teraz sa tešíme na budúci rok.   (študentka z I.D)