Jump to Navigation

Aktuality

Školský rok 2019/2020:

 

19.9.2019: Preventívny program pre žiakov 1. ročníka a kvinty:

Facebook a jeho pravá tvár, kyberšikana

Tlak okolia, prevencia šikanovania

Až na dno, prevencia alkoholizmu

Prevencia závislostí

 

19.9.2019: Preventívny program pre žiakov 2. ročníka - II.B, II.D:

AIDS, sex a vzťahy

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

 

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPPPaP, Brnianska 47:

Sekunda - Netolerujeme šikanovanie: 26.9.2019

Tercia

III.B