Jump to Navigation

Štúdium v zahraničí

Podmienky pre povolenie štúdia v zahraničí


http://www.minedu.sk/ekvivalencia-studia-na-zakladnych-a-strednych-skolach-v-zahranici/


Po ukončení štúdia v zahraničí žiak požiada Ministerstvo školstva o ekvivalenciu vysvedčenia zo zahraničia! Žiadosť o ekvivalenciu vysvedčenia je dostupná na webovej stránke  www.minedu.sk