Jump to Navigation

Maturita

Ústne maturitné skúšky sa konajú od 21.5.2018 do 24.5.2018

Rozpis si žiaci môžu pozrieť v máji cez webstránku školy alebo na nástenke.

 

Písomné maturitné skúšky sa konajú od 13.3.2018 do 15.3.2018

13.3.2018 - Slovenský jazyk a literatúra

14.3.2018 - Cudzie jazyky

15.3.2018 - Matematika

Informácia časov na písomné maturity

Milí študenti, žiadam vás aby ste chodili do školy a nevymeškávali zbytočne hodiny, ak budete mať veľkú absenciu a nepodarí sa vám uzavrieť na konci vášho školského roka všetky známky nebudete sa môcť zúčastniť maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 v riadnom termíne, nakoľko komisionálne skúšky budete mať až v auguste!!!

 

 Informácie o maturitnej skúške: cizmarova@vazka.sk, bertova@vazka.sk

 

Prosím všetkých žiakov 4. ročníka aby si skontrolovali prístup na IZK, len tak sa dozviete výsledky z maturitnej skúšky.

 

Ak máte nejaké otázky alebo nejasnosti v súvislosti s organizáciou maturitnej skúšky, obráťte sa na  Gabrielu Barčiakovú alebo Ľudmilu Čižmárovú.

Využiť môžete aj užitočné informácie od výchovnej poradkyne p. Bertovej, ktoré nájdete TU.