Jump to Navigation

Integrácia

 

 

V  školskom roku 2016/2017 sú na našom gymnáziu integrovaní žiaci s poruchami učenia a so zrakovým postihnutím.

 

Základné všeobecné odporučenia