Jump to Navigation

Žiacka rada

  • Predsedníčka žiackej rady v školskom roku 2016/17: Alexandra Štecová
  • Zloženie žiackej rady v školskom roku 2016/2017
  • Aktivity
  • Rozpočet