Jump to Navigation

Register zmlúv

Rok 2013

Číslo zmluvy Vystavená Dodávateľ Príloha Poznámka
5100017000 18.3. 2013 ZSE Energia, a.s. 5100017000.pdf  
6/2013 24.4. 2013 KANAL M.P.S., s.r.o. 6-2013.pdf  
6300139881 17.5. 2013 SPP, a.s. 6300139881.pdf  
1530/2013 27.6. 2013 NÚCEM 1530-2013.pdf  
1125/2013 23.10. 2013 RECONSTRUCTA, s.r.o. 1125-2013.pdf  
Z20140001 27.12. 2013 WX, s.r.o. wx_z20140001.pdf  

 

Rok 2014

Číslo zmluvy Vystavená Dodávateľ Príloha Poznámka
200214 20.2. 2014 Veľkoobchod Hanco, a.s. 200214.pdf  

 

Rok 2015

Číslo zmluvy Vystavená Dodávateľ Príloha Poznámka
201501123826 12.1. 2015 Inta, s.r.o. 201501123826.pdf  
2015-1-NL01-KA219-008813 28.9. 2015 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 2015_1_NL01_KA219_008813.pdf  

 

Rok 2016

Číslo zmluvy Vystavená Dodávateľ Príloha Poznámka
06189879955 19.4. 2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 06189879955.pdf  
05437210564 19.4. 2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 05437210564.pdf  
1155/2016 2.11. 2016 Ing. Juraj Hargaš 11552016.pdf  
1205/2016 5.12. 2016 Gymnázium Jána Papánka 12052016.pdf  
6300139881 9.12. 2016 SPP, a.s. 6300139881_2.pdf Dodatok č.4
5100017000 19.12. 2016 ZSE Energia, a.s. 5100017000_2.pdf Dodatok rok 2017

 

Rok 2017

Číslo zmluvy Vystavená Dodávateľ Príloha Poznámka
7/2017 9.1. 2017 STAR production, s.r.o. Zmluva_7_2017.pdf  
Zmluva o dielo 27.4. 2017 SOHO Group, a.s. Zmluva_o_Dielo.pdf, Priloha1.pdf, Priloha2.pdf, Priloha3.pdf, Priloha4.pdf, Priloha5.pdf, Priloha6.pdf, Priloha7.pdf, Priloha8.pdf Zmluva o dielo s prílohami
295/2017 28.4. 2017 DELIKOMAT Slovensko, s.r.o. Zmluva_295_2017.pdf  
921/2017 31.8. 2017 WE EKO, s.r.o. 921_2017.pdf Dodatok č.3
1058/2017 19.10. 2017 Nadačný fond Gaudeamus 1058_2017.pdf  
1112/2017 31.10. 2017 Berendsen Textil Servis, s.r.o. 1112_2017.pdf  
1162/2017 31.10. 2017 Verejná informačná služba, s.r.o. 1162_2017.pdf  
1131/2017 8.11. 2017 Metodicko-pedagogické centrum 1131_2017.pdf  
2017/01/H 20.11. 2017 Ing. Juraj Hargaš 201701H.pdf  
05/2017-OKUD 27.11. 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 052017OKUD.pdf  
6300139881 1.12. 2017 SPP, a.s. 6300139881_3.pdf Dodatok č.5