Jump to Navigation

Register objednávok

Rok 2016
 
Číslo objednávky Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
34/2016 11.01.2016 Vrškový Milan - JOLLY 142,80

Oprava mäsového mlynčeka

160/2016 27.01.2016 VEMAPOS, s.r.o. 18 582,78

Oprava horúcovodnej prípojky

201/2016 17.02.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 188,47

ŠJ_čistiace prostriedky

202/2016 17.02.2016 Frape Catering s.r.o. 311,04

ŠJ_pracovné oblečenie

206/2016 19.02.2016 ŠEVT, a.s. 322,80

Školské tlačivá

207/2016 22.02.2016 ŠEVT, a.s. 82,16

Školské tlačivá

208/2016 22.02.2016 SOŠ polygrafická 228,91

Záznam o absencií žiaka, triedne knihy

211/2016 24.02.2016 Amice_Vladimír Micenko 128,00

Revízia telocvičného náradia

217/2016 01.03.2016 REVITEK, s.r.o. 120,00

Revízia plynových zariadení

228/2016 08.03.2016 RONDO spol. s r.o. 3 178,07

Výrub stromov

222/2016 03.03.2016 CHEMIX-D, s.r.o. 439,56

Deratizácia a dezinsekcia budovy školy

263/2016 31.03.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 198,66

ŠJ_čistiace prostriedky

276/2016 07.04.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 273,89

GJP_čistiace prostriedky

644/2016 14.04.2016 Mihalovič Radomír 764,21

Revízia elektrospotrebičov a vedienia

609/2016 20.04.2016 Matej Šiškas 240,00

Oprava vodovodného potrubia

642/2016 29.04.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 213,37

ŠJ_čistiace prostriedky

651/2016 02.05.2016 DUPRINT s.r.o. 111,00

Poštové poukážky a stravné lístky

659/2016 09.05.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 215,53 GJP_hygienické prostriedky
663/2016 10.05.2016 Tretina Martin 121,05 Oprava veľkokuchynského zariadenia
734/2016 25.05.2016 Flamecontrol s.r.o. 176,06 Revízia hydrantov a haciacich prístrojov
769/2016 31.05.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 173,18 ŠJ_čistiace prostriedky
778/2016 08.06.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 336,19 GJP_čistiace prostriedky
789/2016 14.06.2016 ColorMarco - Varga 1 715,60 Maľovanie školskej kuchyne a triedy
792/2016 15.06.2016 RONDO spol. s r.o. 926,60 Orez stromov
796/2016 15.06.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 140,76 GJP_vrecia na odpad
804/2016 21.06.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 149,72 GJP_hygienické prostriedky
809/2016 21.06.2016 LUKO-SK, s.r.o. 88,56 Revízia kuchynského výťahového zariadenia
925/2016 16.08.2016 Lancz Zoltán 45,00 Revízia komínov, dymovodov
1000/2016 05.09.2016 ACEA, s.r.o. 96,00 Oprava vzduchotechniky v školskej jedálni
1035/2016 09.09.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 289,20 ŠJ_čistiace prostriedky
1058/2016 19.09.2016 CHEMIX-D, s.r.o. 439,56 Deratizácia a dezinsekcia budovy školy
1099/2016 27.09.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 352,88 GJP_čistiace prostriedky
1102/2016 27.09.2016 Pocisk Jozef 33,00 Oprava telefónnej prípojky
1106/2016 29.09.2016 KANAL M.P.S. 91,82 Čistenie vodovodného odpadu
1116/2016 04.10.2016 ŠEVT, a.s. 305,71 Kancelársky materiál
1138/2016 17.10.2016 Servis kuch.zariadenia 530,95 Oprava plynového kotla
1147/2016 20.10.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 184,98 GJP_čistiace prostriedky
1168/2016 11.11.2016 Koller Štefan 51,00 Revízia kuchynských váh
1190/2016 28.11.2016 Perkettservis 2208,57 Oprava parketovej podlahy v triedach 312,,313
1187/2016 25.11.2016 Veľkoobchod HANCO, a.s. 405,00 GJP_hygienické prostriedky
1204/2016 05.12.2016 REVITEK, s.r.o. 80,00 Revízia plynového zariadenia v služobnom byte
1245/2016 12.12.2016 Mihalovič Radomír 82,00 Oprava elektrického osvetlenia
1247/2016 16.12.2016 LUKO-SK, s.r.o. 88,56 Revízia kuchynského výťahového zariadenia
1294/2016 21.12.2016 Szabó Peter 120,00 Odborná skúška elektr. v služobnom byte
1295/2016 21.12.2016 APM Technik s.r.o. 670,00 Montáž tabule Dubno
1296/2016 21.12.2016 Interaktívna trieda,s.r.o. 666,90 Renovácia interaktívnej tabule

 

Rok 2017

Číslo objednávky Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
82/2017 10.1.2017 Veľkoobchod HANCO, a.s. 152,99 ŠJ_čistiace prostriedky
84/2017 10.1.2017 KANAL M.P.S,s.r.o. 257,04 Čistenie kanalizačného potrubia
112/2017 24.1.2017 Veľkoobchod HANCO, a.s. 365,32 GJP_čistiace prostriedky
156-1/2017 8.2.2017 SOFT-GL s.r.o. 39,24 Aktualizácia a servis programu ŠJ 4
166/2017 10.2.2017 Flamecontrol s.r.o. 167,00 Dodanie 13 ks hydrant. prítokových ventilov D25
168/2017 10.2.2017 Matej Šiška 520,00 Montáž 13 ks hydrant. prítokových ventilov D25
167-1/2017 13.2.2017 Veľkoobchod HANCO, a.s. 173,24 ŠJ_čistiace prostriedky
171-1/2017 13.2.2017 ŠEVT, a.s. 6,60 Výkaz o výsledku maturitnej skúšky
194/2017 27.2.2017 FRAPE CATERING s.r.o. 310,00 ŠJ_pracovné oblečenie
198-1/2017 28.2.2017 APM Technik s.r.o. 147,60 Dodanie lampy do projektora
201/2017 1.3.2017 Veľkoobchod HANCO, a.s. 420,70 GJP_hygienické prostriedky
202/2017 2.3.2017 Amice-Micenko a partner 128,00 Revízia telocvičného náradia
208/2017 6.3.2017 REVITEK s.r.o. 120,00 Revízia plynových zariadení
210/2017 6.3.2017 GRAFIT 413,50 Kopírovací papier, obálky
214/1/2017 8.3.2017 Ján Gróf-kuch.zariadenia 451,97 Oprava plynového kotla
217/2017 10.3.2017 Martin Tretina 206,18 ŠJ_oprava umývacieho stroja
233/2017 20.3.2017 FlameControl s.r.o. 300,72 Odborná prehliadka hydrantov
238/2017 22.3.2017 CHEMIX-D s.r.o. 439,56 Deratizácia a dezinsekcia budovy školy
246/2017 24.3.2017 BEST Service 871,20 Úprava terénu v areáli školy
248/2017 24.3.2017 Martin Tretina 215,42 ŠJ_oprava veľkokuchynského zariadenia
256/2017 24.3.2017 Be Safe s.r.o. 120,00 Revízia OTS
296/2017 7.4.2017 Radomír Mihalovič 350,00 Revízia elektrospotrebičov
596/2017 24.4.2017 Veľkoobchod HANCO, a.s. 499,72 GJP_čistiace prostriedky
663/2017 19.5.2017 Karlo s.r.o. 150,00 ŠJ_150 kusov tanierov
690/2017 22.5.2017 Duprint s.r.o. 18,00 ŠJ_200 kusov poštových poukážok
VO/0001/17 7.6.2017 ASC Applied Sof.COnsult. 219,00 Upgrade aSc Agendy na rok 2018
VO/0002/17 12.6.2017 LUKO-SK,s.r.o. 88,56 Odborná prehliadka výťahu_ŠJ
VO/0003/17 22.6.2017 Veľkoobchod HANCO, a.s. 161,82 ŠJ_čistiace prostriedky
VO/0004/17 26.6.2017 SOŠ polygrafická 120,00 Tlačivázáznam o absencii žiaka
VO/0005/17 28.6.2017 ASC Applied Sof.COnsult. 63,00 aSc Rozvrhy 2018
VO/0006/17 10.7.2017 Ján Gróf-opravy ŠJ 80,70 Odpojenie a odborný posudok myčka
VO/0007/17 8.8.2017 APM Technik s.r.o. 1420,00 Newline TRUBOARD, Projektor EPSON
VO/0008/17 8.8.2017 APM Technik s.r.o. 675,00 Tabuľa DUBNO
VO/0009/17 21.9.2017 RM Gastro - Jaz s.r.o. 3556,64 Nákup - umývačka riadu
VO/0010/17 26.9.2017 EMEJA s.r.o. 950,04 Umývanie okien-rekonštrukcia budovy
VO/0011/17 28.9.2017 FUN TIME s.r.o. 2000,00 Exterierové zariadenie
VO/0012/17 29.8.2017 Kalypso SK spol.s.r.o. 260,00 Oprava žaluzia
VO/0013/17 2.10.2017 ALEX  školský nábytok 2286,00 Stoličky a stoly
VO/0014/17 4.10.2017 EMEJA s.r.o. 3500,88 Umývanie okien-rekonštrukcia budov
VO/0015/17 9.10.2017 ŠEVT, a.s. 244,21 Kopírovací papier
VO/0016/17 10.10.2017 Ján Gróf-opravy ŠJ 435,00 Oprava verného kotla 150l, miesič cesta
VO/0017/17 11.10.2017 DUPRINT s.r.o. 47,00 Poštové poukážky
VO/0018/17 19.10.2017 Veľkoobchod HANCO, a.s. 349,13 GJP_čistiace prostriedky
VO/0019/17 26.10.2017 Veľkoobchod HANCO, a.s. 61,60 GJP_súpravy čistiace_toalety
VO/0020/17 2.11.2017 Veľkoobchod HANCO, a.s. 206,15 ŠJ_čistiace prostriedky
VO/0021/17 14.11.2017 Tectom, a.s. 60,00 Oprava kopírky_sekretariát
VO/0022/17 16.11.2017 BVS, a.s. 78,50 Sprístupnenie vodovodnej pripojky v šachte
VO/0023/17 16.11.2017 Miroslav Marek 636,00 Oprava vodovodnej prípojky
VO/0024/17 22.11.2017 Verej.infor. služba s.r.o. 187,20 Inštalácia a konfigurácia SW v ŠJ
VO/0025/17 29.11.2017 Veľkoobchod HANCO, a.s. 173,00 GJP_hygienické prostriedky
VO/0026/17 5.12.2017 LUKO SK s.r.o. 88,56 ŠJ - odborná prehliadka výťahu
VO/0027/17 14.12.2017 INVESTERM s.r.o. 639,77 Oprava popísanej fasády telocvične
VO/0028/17 20.12.2017 Lanikova Group 899,00 Dokumentácia ochrany osobných údajov

 

Rok 2018

 

Číslo objednávky Doručená Dodávateľ Suma Poznámka
VO/0001/18 3.1.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 281,00 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0002/18 9.1.2018 T.C.T.,spol. s.r.o. 11 130,00 Lyžiarské kurzy _ stravovanie
VO/0003/18 9.1.2018 T.C.T.,spol. s.r.o. 12 720,00 Lyžiarské kurzy _ ubytovanie
VO/0004/18 18.1.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 168,00 GJP - hygienické prostriedky
VO/0005/18 19.1.2018 MACON - Marián Oravec 420,00 Oprava telfónneho vedenia a výmena poškodených telefónnych prístrojov
VO/0006/18 19.1.2018 ŠEVT, a.s. 450,00 Tlačivá pedagogický proces
VO/0007/18 30.1.2018 asc Applid Software Con. 149,00 ŠJ - oprava stravovacej hardvérovej zostavy
VO/0008/18 30.1.2018 MORGAN STELL,s.r.o. 90,00 Bezpečnostné kľúče od vchodových dverí
VO/0009/18 5.2.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 347,80 GJP - čistiace prostriedky
VO/0010/18 7.2.2018 Duprint s.r.o. 63,00 ŠJ - poštové poukážky
VO/0011/18 13.2.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 129,19 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0012/18 5.3.2018 Martin Tretina 162,45 Oprava veľkokuchynského zariadenia
VO/0013/18 5.3.2018 Be Safe s.r.o. 85,00 Odborná prehliadka plynového zariadenia
VO/0014/18 13.3.2018 Vladimír Micenko 150,00 Odborná prehliadka telocvičného náradia
VO/0015/18 13.3.2018 Be Safe s.r.o. 120,00 Odborná prehliadka OTS
VO/0016/18 28.3.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 145,61 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0017/18 11.4.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 791,14 GJP - hygienické prostriedky
VO/0019/18 17.4.2018 Kalman-kominárstvo 40,00 Revízia komínov
VO/0020/18 25.4.2018 Vladimír Micenko 100,00 Revízia telocvičného náradia 
VO/0021/18 30.4.2018 FlameControl, s.r.o. 140,00 Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
VO/0022/18 30.4.2018 Radomír Mihalovič 764,21 Revízia elektrospotrebičov
VO/0023/18 4.5.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 107,35 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0024/18 4.5.2018 Be Safe s.r.o. 60,00 Oprava plynových kahanov - laboratórium
VO/0025/18 9.5.2018 HEATING PRO, s.r.o. 717,12 Oprava výmenníka na ohrav TUV
VO/0026/18 9.5.2018 HEATING PRO, s.r.o. 648,00 Oprava stupačkového vedenia DN 50
VO/0027/18 23.5.2018 Be Safe s.r.o. 120,00 Odborná prehliadka VTZ - TZ
VO/0028/18 1.6.2018 LUKO - SK s.r.o. 88,56 Odborná prehliadka výťahu_ŠJ
VO/0029/18 6.6.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 194,38 ŠJ - čistiace prostriedky
VO/0030/18 6.6.2018 Milan Grell - GRAFIT 429,88 GJP  - kopírovací papier
VO/0031/18 7.6.2018 Veľkoobchod HANCO,a.s 604,25 GJP - čistiace a hygienické prostriedky
VO/0032/18 11.6.2018 Radomír Mihalovič 356,69 GJP_elektroinštalačné práce
VO/0033/18 12.6.2018 SOŠ polygrafická 130,00 Tlačivá - záznam o absencii žiaka
VO/0034/18 13.6.2018 Múzeum Červený Kameň 120,00 Vstupné
VO/0035/18 15.6.2018 SAD Dunajská Streda 360,00 Autobusová doprava