Jump to Navigation

Zápisný lístok

Zápisný lístok si môžete stiahnuť vo formáte PDF (na vytlačenie a odovzdanie v papierovej forme) alebo Word (na stiahnutie, vyplnenie a odoslanie v elektronickej forme).


Vyplnený prosíme odovzdať na vrátnici školy alebo odoslať e-mailom ako prílohu na adresu jazykovaskola (znakmailovejposty) vazka bodka sk