Jump to Navigation

Aktivity

Šk. rok 2017/2018:

 

Príprava žiakov na Cerebrum

Príprava žiakov na Biblickú olympiádu

 

 

Preventívne programy, besedy s prednáškami, workshopy: 2017/2018:


4.12.2017: Preventívny program Deti a drogy 2  - I.C

 

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPPPaP v šk. roku 2017/2018: 

Tercia

Kvarta

 

 

 

Šk. rok 2016/2017:

 

Cerebrum 2017

3. marca 2017 sa uskutočnil XV. ročník prehliadky talentu a tvorivosti našich žiakov. 

V predmete etická výchova sme ocenili projekty žiakov v kategóriách Multikultúrne vzdelávanie a Multikultúra.

 

Vyhodnotenie kategórie Multikultúrne vzdelávanie:

1. miesto: L. Ružičková, II.B

2. miesto: J. Ondrejkovičová, II.D

3. miesto: J. Kopčová, T. Bartalová, II.D

 

Vyhodnotenie kategórie Multikultúra:

1. miesto: T. Dubeková, A.Langermannová, Sexta

2. miesto: Ch. Haršányová, A. Ratkošová, Sexta

3. miesto: V. Šestáková, K. Školáková, E. Švantnerová, I.C

Srdečne blahoželáme!

 

 

Preventívne programy, besedy s prednáškami, workshopy: 2016/2017:

október: Preventívny program tried - Tercia, Kvarta, Sexta

26.10.2016: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých - Tercia

21.11.2016: Preventívny program - Kvarta

23.11.2016: Eliminácia domáceho násilia, násilia páchaného na ženách - I.B, I.D

1.12.2016: Preventívny program - Sexta

6.12.2016: Ľudské a občianske práva, práva menšín - II.D

13.12.2016: Pozitívne rodičovstvo - II.D

 2.2.2017:  Mediáne vzdelávanie, kritické myslenie v médiách - Sexta, 2. ročník

10.2.2017:  Preventívny program: Zdravý životný štýl - Tercia

7.3.2017:  Preventívny program proti šovinizmu a extrémizmu: FC Roma, Febiofest - II.C, II.D, Sexta, I.C

23.3.2017: Beseda ku knihe, učebnej pomôcke Nie som barbar - etiketa pre každého - I.C, I.D

29.3.2017:  Preventívny program Atmosféra triedy - Tercia

20.4.2017: Preventívny program v CPLDZ, Hraničná - II.D, Sexta

24.5.2017: Preventívny program Atmosféra v triede, zdravý životný štýl - Tercia

5.6.2017: Preventívny program Atmosféra v triede, zdravý životný štýl - Kvarta

26.6.2017: Návšteva múzea židovskej kultúry - II.D

 

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPPPaP v šk. roku 2016/2017: 

 Tercia

  Kvarta

  Sexta

 

 

Šk. rok 2015/2016:

Poznávacia exkurzia Uhrovec - Trenčín, 13.10.2015žiaci 1. ročníka a Sexty

Fotogaléria TU

 

Preventívne programy,besedy s prednáškami, workshopy: 2015/2016:

2.10.2015- Kyberšikana, žiaci Primy - Kvarty

5.10.2015 - Návšteva CPPPaP - Obchodovanie s ľuďmi, žiaci I.D

22.10.2015 - Návšteva CPPPaP - Obchodovanie s ľuďmi, žiaci I.C

3.11.2015 - Eliminácia domáceho násilia, násilia páchaného na ženách, žiaci II.D, Sexty

4.11.2015 - Protidrogový preventívny program Katka, žiaci Sexty

10.11.2015 - Návšteva Dómu sv. Martina a krýpt, žiaci I.D, NBV - 1.roč., Sexta

2.12.2015 - Eliminácia domáceho násilia, násilia páchaného na ženách, žiaci I.D

16.12.2015 - Vianočmé tradície - žiaci I.B

17.12.2015 - Sloboda prejavu. osobná sloboda. ľudské práva - žiaci II.D

17.12.2015 - Stredoveká Bratislava, tradičné remeslá, vianočné tradície  - žiaci I.D, II.D

16.2.2016 - Eliminácia domáceho násilia, násilia páchaného na ženách, žiaci II.C

29.2.2016 - Manipulácia médiami, žiaci 1. a 2. ročníka

21.3.2016 - Preventívny protidrogový program Mallory, žiaci Primy - Kvinty

20.4.2016 - Návšteva Dómu sv. Martina, žiaci Tercie, Kvinty

27.4.2016 - Návšteva Dómu sv. Martina, žiaci Primy, Sekundy

4.5.2016 - Návšteve CPLDZ, žiaci II.D, Sexty

6.5.2016 - Preventívny program: Medicínske právo, žiaci I.D

25.5.2016 - Preventívny koncert, žiaci Prima - Kvarta

25.5.2016 - Exkurzia-  Komunita Conacolo, žiaci II. roč. NBV

 

Preventívne programy,besedy s prednáškami, workshopy:2014/2015:

11.9.2014 -  Návšteva Blumentálu, žiaci NBV

4.11.2014 -  Návšteva Dómu sv. Martina a krýpt, žiaci I.B a I.C

11.11.2014 - Náboženská sloboda, žiaci Sexty

14.11.2014 - Kyberšikana, žiaci II.D

21.11.2014 - Kyberšikana, žiaci II.D

25.11.2014 -  Kyberšikana, žiaci II.D

12.12.2014 -  Kyberšikana, žiaci II.D

25.11.2014 - Násilie páchané na ženách, trestnoprávna zodpovednosť, žiaci I.B a I.C

26.11.2014 - Cesta do tmy - drogová prevencia, žiaci 1. a 2. ročníka

10.12.2014 - Míting za ľudské práva, Kvinta

11.12.2014 - Tradície Vianoc, Vianočné trhy, Kvinta

16.12.2014 - Obchodovanie s ľuďmi, I. C

9.3.2015 - Ľudské práva v Číne, Kvinta

22.4.2015 - Návšteva CPLDZ, II.B,II.D

29.4.2015 -Návšteva CPLDZ, II.C, Sexta

12.5.2015 - Divadelné predstavenie Všetky moje deti, I.B, II.B

10.6.2015 - Plánované rodičovstvo, žiačky 2. ročníka

 

 

Preventívne programy tried so psychológmi z CPPPaP v šk. roku 2015/2016: 

 

 Sekunda

  Kvarta

  II.C