Jump to Navigation

Zoznam žiakov v kurzoch 2017/2018

  • Kurzy anglického jazyka - nižšia/stredná/vyššia úroveň - po začatí kurzov bude možné presunúť žiakov, ak si to bude vyžadovať jazyková úroveň
  • Kurzy nemeckého jazyka - zatiaľ jedna skupina žiakov mimo DSD, môže byť rozdelená po otestovaní skutočnej jazykovej úrovne
  • Kurzy nemeckého jazyka - prípravné k získaniu DSD
  • Kurzy španielskeho jazyka - zatiaľ iba jedna skupina nižšia/základná úroveň
  • Kurz ruského jazyka - nižšia (základná) úroveň