Jump to Navigation

Školský rok 2017/2018

Platba za kurz v školskom roku 2017/2018  je stanovená podľa Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2015 zo dňa 11. 12. 2015 “Určenie výšky úhrady nákladov na  štúdium v jazykových školách”. Predpisy udávajú výšku zápisného na školský rok 30 € , na jeho pokrytie je možné využiť Vzdelávací poukaz žiaka, ktorý dostane v septembri.

 

Kurz - 2 hodiny týždenne

za školský rok:  školné 62 € + zápisné 30 €  = 92 € spolu / s využitím Vzdelávacieho poukazu 62,- €

 

Kurz - 4 hodiny týždenne

za školský rok:  školné 122 € + zápisné 30 €  = 152 € spolu / s využitím Vzdelávacieho poukazu 122,- €

 

číslo účtu/IBAN     SK94 8180 0000 0070 0047 2093

VS                          ddmmrr (dátum narodenia)

KS                          0308

 V poznámke je potrebné uviesť meno prihláseného žiaka na správnu identifikáciu platby!

Doklad o zaplatení prosím priniesť osobne na začiatku kurzu alebo poslať mailom (jazykovaskola@vazka.sk).