Jump to Navigation

Zloženie PK

 

VO Človek a hodnoty

 

Zloženie PK Etická výchova, Náboženská výchova:

Mgr. Beáta Jánošová  - koordinátor VO

 

Mgr. Beáta Jánošová - garant predmetu ETV

Ing. Jela Rusinová - garant predmetu NBV

 

 

Vyučujúci v šk. roku 2018/2019:


Mgr. Beáta Jánošová - ETV

PaedDr. Jaroslava Argajová -  ETV

Mgr. Jana Bohunická - ETV

Mgr. Daniela Kovalčíková - ETV

Ing. Jela Rusinová - NBV

Mgr. Ing.Vladimír Mikulec, PhD. - NBV