Jump to Navigation

Zloženie PK

VO Človek a hodnoty

 

Zloženie PK Etická výchova, Náboženská výchova:

Mgr. Beáta Jánošová  - koordinátor VO

Mgr. Beáta Jánošová - garant predmetu ETV

 

 

Vyučujúci v šk. roku 2017/2018:


Mgr. Beáta Jánošová - ETV

PaedDr. Jaroslava Argajová -  ETV

Mgr. Jana Bohunická - ETV

Mgr. Daniela Kovalčíková - ETV

Ing. Mgr. Jela Rusinová - NBV

Vladimír Mikulec - NBV