Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK Etická výchova, Náboženstvo:

Mgr. Beáta Jánošová - garant predmetu

 

Vyučujúci v šk. roku 2016/2017:


Mgr. Beáta Jánošová - ETV

PaedDr. Jaroslava Argajová -  ETV

Mgr. Jana Bohunická - ETV

Mgr. Daniela Kovalčíková

Ing. Mgr. Jela Rusinová - NBV

Mgr. Stanislav Čúzy - NBV