Jump to Navigation

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2017/18

Vzhľadom na prebiehajúcu komplexnú rekonštrukciu budovy školy a osobitný režim, v ktorom sa bude do jej ukončenia realizovať vyučovanie, bude Organizácia školského roka zverejnená neskôr. Ďakujeme za porozumenie.

vedenie školy

 

 

 

 

 

 

 

Upozorňujeme, že v plánovanej organizácii školského roka môžu nastať zmeny, na ktoré aktuálne upozorňujeme na hlavnej stránke školy.