Jump to Navigation

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2016/17


Upozorňujeme, že v plánovanej organizácii školského roka môžu nastať zmeny, na ktoré aktuálne upozorňujeme na hlavnej stránke školy.