Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK fyziky:

RNDr. Blažena Tokárová, CSc.     -  garant predmetu - fyzika

 

PaedDr. Gabriela Barčiaková, PhD.   -  koordinátor vzdelávacej oblasti Človek a svet práce

                                                              - garant predmetu - technika

Mgr. Vladimír Matejak