Jump to Navigation

DOFE

Na našej škole rozbiehame program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Program motivuje, vzdeláva a oceňuje mladých ľudí vo veku 14 - 24 rokov v ich osobnostnom rozvoji. Viac informácií, vrátane zoznamu organizácií, nájdete na www.dofe.sk a www.intaward.org.

Podrobné informácie môžete získať od koordinátora programu na našej škole: Mgr. Miroslava Kubínová (KUM)

Stretnutie pridružených škôl UNESCO

V dňoch 30. 11. - 2. 12. 2016 sme sa zúčastnili stretnutia Pridružených škôl UNESCO v Poprade.

Vazka na Vianoce

Tak ako už niekoľko rokov o takomto čase aj tento rok pripravili naši šikovní žiaci s pomocou ochotných učiteľov i rodičov vianočné vystúpenie, s ktorým sa predstavili

12. 12. v priestoroch Gymnázia Jána Papánka - Vazka deťom (na podporu Spojenej školy internátnej pre slabozraké a nevidiace deti);

 a 15. 12. o  17.00 h  - Vazka na Vianoce na pódiu na Hviezdoslavovom námestí.

Fotogaléria TU

Deň otvorených dverí 2016

Aj tento rok radi privítame všetkých záujemcov o štúdium v našom gymnáziu a ich rodičov počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 7. decembra 2016 od 15.00 do 16.45 h.


Viac informácií o pripravovanom programe TU.


Tešíme sa na vás!


Aký bol Deň otvorených dverí 2015 v našej škole, si môžete pozrieť po kliknutí sem ;-) 

Odporúčame!

Odporúčame žiakom aj rodičom, ktorí majú možnosť využívať šikovné aplikácie - inštalujte si EduPage do svojho mobilu.

Získate rýchly prehľad o známkach, dochádzke, suplovaní, jedálnom lístku, úlohách a učebných materiáloch, atď.

http://mobile.edupage.org/?utm_source=asctt&utm_medium=asctt&utm_campaign=asctt&utm_content=mobile_sk1

Plánujeme posilniť komunikáciu medzi rodičmi a školou prostredníctvom internetovej žiackej knižky (EduPage), nakoľko je rýchlejšia a efektívnejšia ako mailová pošta.

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS