Jump to Navigation

Oznámenie o štrajku

Oznamujeme, že dňa 21.9.2016 sa Gymnázium Jána Papánka pripojí k stupňovanému štrajku pedagogických pracovníkov počas pvých dvoch vyučovacích hodín.

Pre žiakov platí zverejnené suplovanie.

Štrajk pedagogických pracovníkov

Gymnázium Jána Papánka oznamuje, že pedagogickí zamestnanci gymnázia sa pripájajú k iniciatíve ISU a


dňa 13. 9. 2016 počas 1.vyučovacej hodiny vstúpia do stupňovaného štrajku.


List rodičom.


Žiaci sa riadia podľa zverejneného suplovania.


Pre žiakov Prímy a Tercie sa začína vyučovanie o 8.55 hod., v prípade, že prídu do školy na 1. vyučovaciu hodinu, bude zabezpečený pedagogický dozor v učebni 112.

Triedny aktív rodičov

Triedne aktívy rodičov všetkých tried budú 13. septembra 2016 o 17.30 hod.


V ten istý deň o 16.30 hod. bude stretnutie Rady rodičov v Seminárnej učebni II (na 2. poschodí) a


o 17.00 hod. stretnutie rodičov žiakov maturitného ročníka s výchovnou poradkyňou v Seminárnej učebni I (na 1.poschodí).

Komisionálne skúšky

Opravný termín maturitných skúšok

Žiaci, ktorí konajú maturitné skúšky v septembrovom termíne, sa stretnú 25. 8. 2016 o 10.00 hod. pri vrátnici školy.


Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS