Jump to Navigation

Komisionálne skúšky za školský rok 2016/2017

Rozvrh komisií pre komisionálne skúšky.

Žiadame žiakov, aby komunikovali e-mailom so svojimi triednymi učiteľmi!

Výsledky prijímacích skúšok

Výsledky prijímacích skúšok: 


4-ročné gymnázium - prijatí žiaci


4-ročné gymnázium - neprijatí - nedostatok miesta


4-ročné gymnázium - neprijatí - nevyhoveli kritériám


8-ročné gymnázium - prijatí žiaci


8-ročné gymnázium - neprijatí - nedostatok miesta


8-ročné gymnázium - neprijatí - nevyhoveli kritériám


V zozname žiakov sú uchádzači zverejnení pod kódom, ktorý ste dostali v pozvánke na prijímacie skúšky.


Ďalšie dôležité informácie k prijímaciemu konaniu PRE VŠETKÝCH uchádzačov nájdete TU.


Zákonní zástupcovia (rodičia) žiakov, ktorí vyhoveli kritériám prijímania a neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta (umiestnili sa súčtom počtu bodov za jednotlivé kritériá v poradí nad možný počet prijatých žiakov),


môžu podať odvolanie proti neprijatiu. Predpokladáme, že viacerí žiaci sú prijatí na viac škôl, preto sa môžu miesta v poradí uvoľniť.


Zimná kalokagatia

Hľadáme

Súrne hľadáme učiteľa nemeckého jazyka do jazykovej školy pri gymnáziu! Nástup ihneď.


Ide o skupinu začiatočník - mierne pokročilý, kurz prebieha 2x týždenne (pondelok + streda) od 15.00 do 16.30 hod.


Viac informácií na telefónnom čísle: 0903 243 852

Triedne aktívy rodičov, konzultačný deň

15. 11. 2016 sa uskutočnia triedne aktívy rodičov žiakov tried Príma - Kvinta a 1.ročníka 4-ročného gymnázia;

zasadnutie zástupov rodičov v OZ Cerebrum a konzultačný deň

pre rodičov žiakov všetkých tried:

    18.00 - triedne aktívy – 8-ročné gymnázium (príma-kvinta) + 1.ročník 4-ročného gymnázia;
    17,30 - 19.00 - konzultačný deň – učitelia v miestnostiach podľa rozpisu;
    17.00 - Zasadnutie Rodičovskej rady - zástupcov rodičov OZ CEREBRUM - v seminárnej učebni na 2. poschodí.

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS