Jump to Navigation

Bolo Cerebrum 2017

3.3. 2017 sa nám podarilo nadviazať na úspešnú tradíciu podujatia Cerebrum - školskej súťažnej prehliadky talentu a tvorivosti žiakov nášho gymnázia jej XV. ročníkom.

Podujatie sa vydarilo, žiaci opäť raz ukázali, že sú šikovní a tvoriví :-) 

Súčasťou podujatia boli aj besedy s hosťami - osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského, vedeckého a kultúrneho života.

Ďakujeme za ich ochotu a čas, veríme, že sa u  nás cítili príjemne.

PK SJL pozvala na akciu Cerebrum šéfredaktora Denníka N Matúša Kostolného, ktorý vyhodnotil školský projekt 2. ročníka - Tvorba časopisu. Zároveň sa so študentami rozvinula diskusia - beseda o dnešnej žurnalistike na Slovensku, ale aj v zahraničí. Matúš Kostolný po besede reagoval takto:

„Besedu na Vašej škole považujem za jednu z najlepších, aké som za posledný čas absolvoval a Vaši študenti mi dali nádej, že to nemusí byť až také zlé."

Ako videl návštevu u nás jeden z hostí, si môžete prečítať aj na stránke HoviStory. 

Fotogaléria z podujatia TU

Ponuka seminárov na školský rok 2017/2018

Žiaci 3. ročníka si vyberajú povinne voliteľné predmety do 4.ročníka (na školský rok 2017/2018) v počte spolu 14 hodín.

Upozorňujeme, že prihláška na seminár je záväzná, pristupujte, prosím, k výberu zodpovedne. Pripojená prihláška na maturitnú skúšku je predbežná, z dôvodu kontroly vhodnosti zvolených seminárov.

Ponuka povinne voliteľných predmetov (seminárov).

Organizácia vyučovania počas EČ MS

Upozorňujeme, že v dňoch 14. - 16. 3. 2017 sa bude konať externá časť maturitnej skúšky, preto bude upravená organizácia vyučovania takto:

Jazyková škola pri GJP

Potrebujete sa zlepšiť v cudzom jazyku? Nedosiahli ste pri hodnotení za 1.polrok očakávané výsledky?

Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka oznamuje, že v druhom polroku školského roka môže doplniť počet žiakov v kurzoch, ktoré aktuálne prebiehajú.

Priháste sa! Informácie na vedení školy - osobne počas stránkových hodín, telefonicky alebo mailom.

Tešíme sa na nových žiakov!

Poďakovanie

Milí žiaci,  vážení rodičia a priatelia školy,

 

posledným januárovým dňom som ukončila veľkú časť môjho pracovného života, počas ktorého som pôsobila na gymnáziu ako učiteľka anglického jazyka, zástupkyňa a riaditeľka. Nie je možné sa s vami všetkými rozlúčiť osobne, tak prijmite moje poďakovanie touto formou za vašu podporu a spoluprácu. Určite budem rada spomínať na roky prežité s vami a ešte radšej sa budem do školy vracať, keď bude príležitosť.

Novému vedeniu prajem, aby Vazka mala vynikajúcich žiakov a naďalej patrila medzi dobré školy, o ktoré bude stály záujem.

 

Gabriela Dorňáková

Stránky

Subscribe to Gymnázium Jána Papánka RSS