Jump to Navigation

Bilingválne štúdium na Vazke

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať jednu triedu s bilingválnym štúdiom.

Viac informácií sa môžete dozvedieť aj na dni otvorených dverí 29.01.2020 od 15:00 hod.

Informácie pre záujemcov.