Jump to Navigation

Prijímacie skúšky 2020

 V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať jednu triedu 8-ročného štúdia s počtom žiakov 26.

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať tri triedy 4-ročného štúdia s počtom žiakov 84.

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať jednu bilingválnu triedu (s vyučovacím jazykom anglickým) 5-ročného štúdia s počtom žiakov 28.