Jump to Navigation

Aktuality

 

  

                                    ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

 

 28. apríl 2022 je 26. ročník Dňa narcisov

Žiaci našej školy dlhé roky pracovali ako dobrovoľníci tejto zbierky....

Prispejte aj vy....


 

 

Ako na VŠ newsletter apríl 2022

 

Naša žiačka Saška Rexová získala zlato na paraolympiáde v Pekingu.

Srdečne gratulujeme...

 

 

 

 

 

Informácie o súkromej škole Newton College v Brne

 

Podmienky prijímacieho konania na Akadémiu Policajného zboru

 

 

 

  Ako na VŠ Newsletter január 2022

 

            

 

  AKO na VŠ newsletter december 2021 

 

  INFORMÁCIE O NPS                                           

 

 Umiestnenie našich maturantov na VŠ 2021        

 
 

 

 

 Zapojili sme sa do súťaže o najväčší narcis organizovanou

Ligou proti rakovine...

 

 

 Informácie pre budúcich študentov medicíny-

 prijímacie konanie v roku 2022 tu 

 

 

 Informácie o cirkevnom konzervatóriu v Bratislave tu

 Online výučba na Ústave managmentu STU   klikni tu

 

 Akona VŠ newsletter apríl - máj 2021

 Ako na VŠ newsletter marec 2021

 Ako na VŠ newsletter február 2021

 

Informácie o NPS

 

Dni otvorených dverí na VŠ: 

 

DOD Univerzita MB v Banskej Bystrici

DOD Univerzita v Žiline Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

DOD Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

DOD Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

DOD Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

DOD Filozofická fakulta UKF v Nitre

DOD Fakulta informatiky MUNI v Brne

DOD Fakulta biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre

DOD Masarykova univerzita v Brne lekárska fakulta

DOD Karlova univerzita V Prahe 2.lekárska fakulta 

DOD Fakulta elektrotechniky a komunikačných technologií VUT  v Brne

DOD FEI STU V Bratislave

 

MATURITA 2021-zmena

 Rozhodnutím ministra školstva SR č.2021/9113: 1A-181,

zo dňa 4. januára 2021 sa ruší externá časť písomnej jormy maturitnej

skúšky v tomto kalendárnom roku.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne

od 12. apríla 2021.

 

Ako na VŠ newsletter január 2021 

Ako na VŠ newsletter november 2020

 

Možnosti štúdia v zahraničí - katalóg Interstudy

 

To najpodstatnejšie z veľtrhov Gaudeamus

tento rok nájdete on-line Gaudeamus 2021 on-line 

Umiestnenie našich maturantov v roku 2020   

 

 MATURITNÁ SKÚŠKA 

 

Ako funguje maturitná skúška

Ako sa hodnotí externá časť maturitnej skúšky

Ako prebieha maturitná skúška

 

  Ako vyplniť prihlášku na VŠ

 

Testy a termíny SCIO testov

 

Aká vysoká škola je pre mňa tá pravá?

 

 Ako na VŠ newsletter október 2019

 

 Veľtrh vysokých škôl, tento rok zmena....

 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

  Gaudeamus - Bratislava 2019

 sa  konal po prvýkrát 24.- 26. septembra 2019 v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

Zúčastnili sa ho žiaci 4.ročníka.

 

 Stretli sme i bývalých našich študentov, ktorí radili maturantom...

 

  

 UMIESTNENIE NAŠICH MATURANTOV NA VŠ 2019

  BIELA PASTELKA 20. september 2019

 Dvadať dobrovoľníkov na našom gymnáziu vyzbieralo spolu 1482,83 eur.

 Ďakujeme.

 

 

školský rok 2018/2019

Viete že, 8. júna 2019 sa koná v Bratislave Avon pochodviac informácií tu

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a prispeli na :

 DEŇ NARCISOV 11.apríl 2019 (štvrtok)

 Študentom nášho gymnázia sa podarilo vyzbierať : 9 476,97 eur

 Na našej škole sa od žiakov  a zamestnancov podarilo vyzbierať 275, 78 eur

 Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu na budúci rok!

  Národné porovnávacie skúšky Scio

 Ako na VŠ newsletter apríl 2019

 Ako na VŠ newsletter marec 2019

 Ako na VŠ newsletter február 2019

 Ako na VŠ newsletter január 2019

 Ako na VŠ newsletter november 2018

 

 Z aktivít výchoného poradcu v školskom roku 2018/2019

DOD 2019

V rámci dňa otvorených dverí prezentoval svoje výrobky i krúžok šikovných rúk, ktorý využíva

vo svojej činnosti odpadový materiál, staré noviny , lístie, kartóny, zbytky látok, bavlny....

 

 Biela pastelka 21.september 2018

 20 dobrovoľníkov z našej školy  vyzbieralo 1089,67 eur.

 

 

UMIESTNENIE MATURANTOV NA VŠ V ROKU 2018     

 

  

 Beseda s dobrovoľníkom Jakubom Bokesom v Ugande

 

 INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

 Ako na VŠ newsletter apríl 2018

Témy: Termíny prijatia prihlášok na VŠ v apríli

            Ako lepšie uspieť v teste

Ako na VŠ newsletter marec 2018

Témy: Termíny prijatia prihlášok na VŠ na Slovensku a v Čechách

Ako na VŠ newsletter február 2018

Témy: DOD VŠ vo februári

           Akú fakultu si vybrať?

 Ako na VŠ newsletter január 2018

 Témy: DOD VŠ v januári

            Termíny podania prihlášok na VŠ

 Ako na VŠ newsletter december 2017

Témy: DOD VŠ v decembri

            Národné porovnávajúce skúšky

 Ako na VŠ newsletter november 2017

Témy: DOD VŠ v novembri

           Termíny podania prihlášok na VŠ v novembri   

Ako na VŠ newsletter október 2017   

Témy:  Chystáte sa na medicínu

            Voľba odboru štúdia na VŠ 

 

 Z aktivít výchovného poradcu v školskom roku 2017/2018

 ŽLTÝ NARCIS 13.apríl 2018

 93 dobrovoľníkov z nášho gymnázia vyzbieralo 9 598,39 eur

 

 

Prezentácia VŠE v Prahe -1.decembra 2017

 

 

 Biela pastelka - 22.september 2017

 

 Ďakujeme žiakom III.C a III.D, ktorí vyzbierali 378, 44 eur Usmiaty

 UMIESTNENIE NAŠICH MATURANTOV V ROKU 2017

 

 

 Prezentácia Interstudy pre žiakov maturitných ročníkov

o možnostiach štúdia vo Veľkej Británii, v Dánsku a v Holandsku 12.9.2017

Chceš študovať v zahraničí? viac informácií tu

 

UMIESTNENIE NAŠICH MATURANTOV NA VŠ V ROKU 2016

  

 Z aktivít výchovného poradcu v školskom roku2016/2017

 Biela pastelka - 23.september 2016

 Deň jabĺk - 14.október 2016

 Zúčastnili sme sa Veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia&Vapac 

 

 

  Veľtrh amerických stredných škôl dňa 26. októbra 2016

 

Z aktivít výchovného poradcu v školskom roku 2015/2016:

 Robili sme žabáky -v rámci týždňa mobility organozované Ligou proti rakovine,

 Biela pastelka- zbierka pre nevidiacich organizované Úniou nevidiacich,

 Avon pochod- pochod proti rakovine prsníka organozované Ligou proti rakovine,

 Deň jabĺk- rozdávanie jabĺk na podporu zdravej výživy organizované Ligou proti rakovine.

 


UMIESTNENIE NAŠICH MATURANTOV NA VŠ V ROKU 2015

 

 

 

Súťaž vo vyrezávaní tekvíc

Ako sa našim žiakom darilo premeniť tekvice v rôzne zvieratka, bytosti a ozdobné nádoby v tomto školskom roku.  Pozri tu...

 

 

                      Viete že... 

Postavička vo vestibule našej školy symbolizuje

 vyše 500 žiakov, ktorí  navštevujú naše gymnázium.

Vytvorili ju členovia krúžku šikovných rúk zo starých novín technikou pletenia z papiera.

Naši študenti sa podieľajú zberom  na recyklovaní papiera, plastových fliaš a použitých batérií.

Pôvodnýmzámerom bolo vytvoriť nádobu- vázu.

Pri tvorbe ktorej skrsol nápad vytvoriť postavu študenta alebo študentky- Vazkárky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chcete mať viac  voľného času a lepšie výsledky v učení, prečítajte si niektoré zásady  efektívneho učenia.                   

 

 

 

Ako sa efektívne učiť