Jump to Navigation

Aktuality

 

  ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

   

   Maturitné testy a témy z roku 2024

 

 Informácie o VŠ

 

 Umiestnenie našich maturantov na VŠ 2023

 

 Informácie pre záujemcov o štúdium medicíny

    

 Maturitné testy aj s odpoveďami z roku 2023 aj s riešeniami

 

 

 

Umiestnenie našich maturantov na VŠ 2022 tu

 

            

 

  

Ako na VŠ newsletter apríl 2022

 

Naša žiačka Saška Rexová získala zlato na paraolympiáde v Pekingu.

Srdečne gratulujeme...

 

            

 

    INFORMÁCIE O NPS                                           

 

 Umiestnenie našich maturantov na VŠ 2021        

  

 Zapojili sme sa do súťaže o najväčší narcis organizovanou

Ligou proti rakovine...

 

 

  

Umiestnenie našich maturantov v roku 2020   

 

 MATURITNÁ SKÚŠKA 

 

Ako funguje maturitná skúška

Ako sa hodnotí externá časť maturitnej skúšky

Ako prebieha maturitná skúška

 

  Ako vyplniť prihlášku na VŠ

 

Aká vysoká škola je pre mňa tá pravá?

 

  Gaudeamus - Bratislava 2019

 sa  konal po prvýkrát 24.- 26. septembra 2019 v priestoroch Incheba Expo Bratislava.

Zúčastnili sa ho žiaci 4.ročníka.

 

 Stretli sme i bývalých našich študentov, ktorí radili maturantom...

 

  

 UMIESTNENIE NAŠICH MATURANTOV NA VŠ 2019

  BIELA PASTELKA 20. september 2019

 Dvadať dobrovoľníkov na našom gymnáziu vyzbieralo spolu 1482,83 eur.

 Ďakujeme.

 

 

školský rok 2018/2019

Viete že, 8. júna 2019 sa koná v Bratislave Avon pochodviac informácií tu

 

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a prispeli na :

 DEŇ NARCISOV 11.apríl 2019 (štvrtok)

 Študentom nášho gymnázia sa podarilo vyzbierať : 9 476,97 eur

 Na našej škole sa od žiakov  a zamestnancov podarilo vyzbierať 275, 78 eur

 Ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu na budúci rok!

 

 

 Z aktivít výchoného poradcu v školskom roku 2018/2019

DOD 2019

V rámci dňa otvorených dverí prezentoval svoje výrobky i krúžok šikovných rúk, ktorý využíva

vo svojej činnosti odpadový materiál, staré noviny , lístie, kartóny, zbytky látok, bavlny....

 

 Biela pastelka 21.september 2018

 20 dobrovoľníkov z našej školy  vyzbieralo 1089,67 eur.

 

 

UMIESTNENIE MATURANTOV NA VŠ V ROKU 2018     

 

  

 Beseda s dobrovoľníkom Jakubom Bokesom v Ugande

 

 

 Z aktivít výchovného poradcu v školskom roku 2017/2018

 ŽLTÝ NARCIS 13.apríl 2018

 93 dobrovoľníkov z nášho gymnázia vyzbieralo 9 598,39 eur

 

 

Prezentácia VŠE v Prahe -1.decembra 2017

 

 

 Biela pastelka - 22.september 2017

 

 Ďakujeme žiakom III.C a III.D, ktorí vyzbierali 378, 44 eur Usmiaty

 UMIESTNENIE NAŠICH MATURANTOV V ROKU 2017

 

 

 Prezentácia Interstudy pre žiakov maturitných ročníkov

o možnostiach štúdia vo Veľkej Británii, v Dánsku a v Holandsku 12.9.2017

Chceš študovať v zahraničí? viac informácií tu

 

UMIESTNENIE NAŠICH MATURANTOV NA VŠ V ROKU 2016

  

 Z aktivít výchovného poradcu v školskom roku2016/2017

 Biela pastelka - 23.september 2016

 Deň jabĺk - 14.október 2016

 Zúčastnili sme sa Veľtrhu štúdia a kariéry Akadémia&Vapac 

 

 

  Veľtrh amerických stredných škôl dňa 26. októbra 2016

 

Z aktivít výchovného poradcu v školskom roku 2015/2016:

 Robili sme žabáky -v rámci týždňa mobility organozované Ligou proti rakovine,

 Biela pastelka- zbierka pre nevidiacich organizované Úniou nevidiacich,

 Avon pochod- pochod proti rakovine prsníka organozované Ligou proti rakovine,

 Deň jabĺk- rozdávanie jabĺk na podporu zdravej výživy organizované Ligou proti rakovine.

 


UMIESTNENIE NAŠICH MATURANTOV NA VŠ V ROKU 2015

 

 

 

Súťaž vo vyrezávaní tekvíc

Ako sa našim žiakom darilo premeniť tekvice v rôzne zvieratka, bytosti a ozdobné nádoby v tomto školskom roku.  Pozri tu...

 

 

                      Viete že... 

Postavička vo vestibule našej školy symbolizuje

 vyše 500 žiakov, ktorí  navštevujú naše gymnázium.

Vytvorili ju členovia krúžku šikovných rúk zo starých novín technikou pletenia z papiera.

Naši študenti sa podieľajú zberom  na recyklovaní papiera, plastových fliaš a použitých batérií.

Pôvodnýmzámerom bolo vytvoriť nádobu- vázu.

Pri tvorbe ktorej skrsol nápad vytvoriť postavu študenta alebo študentky- Vazkárky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chcete mať viac  voľného času a lepšie výsledky v učení, prečítajte si niektoré zásady  efektívneho učenia.                   

 

 

 

Ako sa efektívne učiť