Jump to Navigation

Maturita

 Maturita

Cieľové požiadavky na maturitu z občianskej náuky a ekonómie sú uverejnené na stránke Štátneho pedagogického ústavu: www: statpedu.sk


Priamy link : http://www.statpedu.sk/članky/cielove-požiadavky-na-maturitne-skušky