Jump to Navigation

PK FJ

Aktuality 

Školský rok 2022/2023

Aj v tomto školskom roku dostali naši študenti možnosť získavať a prehlbovať svoje jazykové vedomosti vo všetkých štyroch ročníkoch.

Máme však novinku, dostali sme odbornú učebňu, ktorá bude naším malým Francúzskom počas hodín FRJ. Ďakujeme vedeniu za túto možnosť. 

 

 

 

 

Školský rok 2021/2022

Tento školský rok sme prežili v tradičnejšom režime, okrem dvoch týždňov online vyučovania a viacerých zameškaných exkurzií, lyžiarskych výcvikov, pokračovali sme takmer vo všetkých zvyčajných aktivitách a začali plánovať aj nové akcie.

DELF

V priebehu celého roka pracujeme na tom, aby sme pripravovali študentov, ktorí prejavia záujem, aj na medzinárodné cerfikované skúšky DELF. Študentky Zuzka Cagáňová z 3.C, Terezka Kubíková z 2.C pracujú na svojich jazykových schopnostiach svedomito a úspešne vykonali skúšky zatiaľ na úrovni A1 a A2. 

 

Olympiáda vo francúzskom jazyku

Našu školu reprezentovala Tamarka Gotthardtová z 2.C a Terezka Kubíková a Terezka Spišiaková z 3.C triedy na olympiáde vo franzúskom jazyku. Minulý rok sa olympiáda z dôvodu pandémie neuskutočnila, tento rok z dôvodu sprísnených pravidiel sa mohli žiačky zúčastniť aspoň online verzie tejto súťaže. Obom študentkám ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy a gratulujeme k ich výsledkom - boli vyhodnotené ako úspešné riešiteľky.  

 

Spievame po francúzsky

V mesiaci apríl sa žiačka nášho gymnázia Viktória Balážová, študentka 1.C triedy, zúčastnila krajského kola súťaže v spievaní piesní vo francúzskom jazyku, ktorý každoročne organizuje Francúzsky inštitút v Bratislave. Viky si vybrala interpretku Saskiu a jej pieseň Dans ma tete vzorne reprezentovala našu školu, za čo jej ďakujeme a tešíme sa na ďalší ročník, počas ktorého sa chystáme prísť do hľadiska aj s jej spolužiakmi.

 

Bohužiaľ aj v tomto školskom roku našu prácu významne ovplyvňuje situácia s epidémiou, ale aj napriek tomu sa snažíme pracovať vďaka dištančnému vyučovaniu. Naši francúzštinári dokážu vyrobiť takéto krásne projekty:

Začiatočníci z 1.C

https://www.canva.com/design/DAEWR3ZWFUs/OtnQrkEI67dBpRUru6HOJA/view?utm...

Maturanti zo 4.C

https://www.canva.com/design/DAEWaMyIIT0/IWxJpe85a5vwJZt7BOtIFQ/view?utm...

 

Bienvenue à l´année scolaire 2020/2021 - Vitajte v školskom roku 2020/2021

la rentrée 2020/2021 - návrat do školy v šk. roku 2020/2021

 

V školskom roku 2020/2021 sa na našej škole otvorili 4 skupinky študentov francúzskeho jazyka v každom jednom ročníku. Všetkým želám veľa chuti do učenia, množstvo spoločných zážitkov počas hodín a budúcim maturantom z francúzskeho jazyka ako voliteľného predmetu veľa síl do učenia.

 

Školský rok 2019/2020


Školský rok 2019/2020 bol veľmi špecifický. Do marca, kedy sme museli prejsť na dištančné a online vyučovanie kvôli COVID-u 19 sme toho stihli dosť veľa. Dve skupinky študentov druhého a tretieho ročníka sa zúčastnili exkurzie vo Francúzskom inštitúte v Bratislave, vybraní žiaci sa zúčastnili krásnej exkurzie do Európskeho parlamentu vo Štrasburgu, našim priaznivcom ale aj anonymným turistom sme zlepšili náladu francúzskymi piesňami na Hviezdoslavovom námestí, svojou prítomnosťou a spevom sme potešili aj slabozraké deti, z našich palaciniek mohli ochutnať hostia počas Dňa otvorených dverí.

Potom sa však všetko presunulo do virtuálneho sveta. Avšak my sme sa situácii rýchlo prispôsobili a pokračovali v štúdiu, ako aj v našich e-Twinnig projektoch, do ktorých sme prispeli hodnotnými príspevkami. Naučili sme sa rozumieť francúzskej tlači, čítali sme si o Corone a opatreniach aj v tomto jazyku. Takto sme videli, že celý svet, vrátane toho frankofónneho trpí rovnako, teda že v tom nie sme sami.

 

                                                  prvé kroky - les premiers pas

 

       Od školského roka 2018/2019 sme sa zapojili do medzinárodného projektu Etwinning, zameraného na internetovú spoluprácu vrámci Európskej únie a pridružených štátov.

                                                                           Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt etwinning logo

So žiakmi 1.C triedy sme si vrámci projektu Les cartes postales de Noel zaslali vianočné pohľadnice s motívmi slovenským hradov, zámkov, pamätihodností, ktoré sme okrem krásnych ilustrácií ozdobili aj prvými  sviatočnými blahoželaniami.

                  

          Študenti školy St. Davids z Greystonu v Írsku.