Jump to Navigation

Aktuality

Aktuality PK ruského jazyka 2023/2024 :


Projektový týždeň: Dejiny Bratislavy - preklady historických a kultúrnych pamiatok

 

Projektové práce žiakov :

I.D: Moja rodina

II.D: Záujmy mladých ľudí, zdravý životný štýl

III.D: Pamiatky UNESCO na Slovensku

         Pamiatky UNESCO v Rusku

IV.D: História a pamiatky Bratislavy

 

Súťaže žiakov :

Školské  a krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Súťaž Ruské slovo - prednes poézie a prózy

Prezentácie projektov na Cerebre - Deň jazykov v škole

Deň otvorených dverí

 

Návšteva Puškinovho múzea v Brodzanoch

                                              

Kontakt: janosova@vazka.sk

               kabinet č. 311