Jump to Navigation

Rozvrh

Vážení rodičia, milí žiaci,

 od 8.3.2021 bude prebiehať vyučovanie pre žiakov prímy až III.D online.

Maturanti sa od 8.3.2021 do 12.3.2021 učia prezenčne v škole. V stredu 10.3.2021 budú mať maturanti vyučovanie online z dôvodu DSD I. skúšky, ktorá bude prebiehať v škole.

Naďalej budeme sledovať situáciu a informovať vás o zmenách.

8.3.2021, maturanti

9.3.2021, maturanti

10.3.2021

11.3.2021, maturanti

12.3.2021, maturanti

 

Darujte 2% škole

Vážení rodičia, priatelia školy,

pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám stále viac darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií, ako je aj naše občianske združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky získané z 2 % budú použité na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Naše údaje:

Názov: Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

Sídlo: Vazovova 6, 811 07 Bratislava

IČO: 17337046

Právna forma: občianske združenie

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a naším deťom. Veľmi sa potešíme, ak sa s Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu detí.

ĎAKUJEME !!!

Voľba členov do RADY ŠKOLY

Deň otvorených dverí 2021

Milí záujemcovia o štúdium v našej škole, vážení rodičia,

vzhľadom na aktuálne opatrenia v tomto školskom roku tradičný Deň otvorených dverí nebudeme môcť zorganizovať. Pripravili sme pre vás materiály, v ktorých sme zhrnuli odpovede na najčastejšie otázky. Veríme, že budú pre vás užitočné. V prípade, že nenájdete všetky potrebné informácie, radi ich doplníme - kontaktujte nás, prosím, na mailovej adrese vedenia.

Kritériá na prijímacie pohovory

ZMENA !!!

Vážení rodičia,

v školskom roku 2021/2022 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 28 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým, termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 5. mája 2021, 2. termín - 12. mája 2021

 Kritéria prijatia 5-ročné

 3 triedy s počtom žiakov 84 štvorročného štúdia, termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 3. mája 2021, 2. termín - 10. mája 2021

Kritéria prijatia 4-ročné

 1 triedu s počtom žiakov 26 osemročného štúdia. termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 3. mája 2021, 2. termín - 10. mája 2021

Kritéria prijatia 8-ročné

 Upozorňujeme, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa termíny podania prihlášok a prijímacích skúšok môžu časom meniť rozhodnutím Ministerstva školstva.

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS