Jump to Navigation

Prijímacie skúšky 2021

Vážení uchádzači o štúdium,

blíži sa termín prijímacích skúšok a aj z toho dôvodu Vám boli zaslané pozvánky na prijímacie skúšky:

8 - ročné gymnáziu

Pozvánka na 2. termín 10. mája 2021 o 9:00 h.

4 - ročné gymnázium

Pozvánka na 2. termín 10. mája 2021 o 9:30 h.

5 - ročné - bilingválne gymnázium

Pozvánka na 2. termín 12. mája 2021 o 9:00 h.

Všetky pozvánky boli zasielané elektronickou poštou cez edupage. Ak základná škola, ktorú navštevuje Vaše dieťa nepracuje cez edupage, informácie od nás budete dostávať mailom. Prosím, kontrolujte si aj spamy, môže sa stať, že niekomu sa pošta uloži do spamu.

POZOR, ZMENA:  V zmysle aktuálneho usmernenia sa uchádzač, ktorý nie je chorý, nie je v karanténe a neprejavuje žiadne príznaky nakazenia nemusí preukazovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu.Škola pri vstupe do budovy postupuje v zmysle usmernenia. Pri vstupe do budovy školy odovzdá vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Rodičia chorých uchádzačov, resp. uchádzačov, ktorí sú v karanténe pošlú žiadosť o náhradný termín na vedenie@vazka.sk

 

Rozvrh

Vážení rodičia, milí žiaci,

 od 10.5.2021 bude prebiehať vyučovanie všetkých žiakov školy prezenčne v škole.

Pravidlá pri prezenčnom vyučovaní.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné posielať aj cez edupage/žiadosti

Naďalej budeme sledovať situáciu a informovať vás o zmenách.

10.5.2021  Riaditeľské voľno z dôvodu prijímacích skúšok

11.5.2021 Aktivity s triednym učiteľom v prírode príma až III.D (maturanti majú dištančné vzdelávanie)

12.5.2021  Riaditeľské voľno z dôvodu prijímacích skúšok

13.5.2021

 

Darujte 2% škole

Vážení rodičia, priatelia školy,

pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám stále viac darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií, ako je aj naše občianske združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky získané z 2 % budú použité na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Naše údaje:

Názov: Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

Sídlo: Vazovova 6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Právna forma: občianske združenie

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a naším deťom. Veľmi sa potešíme, ak sa s Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu detí.

ĎAKUJEME !!!

Voľba členov do RADY ŠKOLY

Deň otvorených dverí 2021

Milí záujemcovia o štúdium v našej škole, vážení rodičia,

vzhľadom na aktuálne opatrenia v tomto školskom roku tradičný Deň otvorených dverí nebudeme môcť zorganizovať. Pripravili sme pre vás materiály, v ktorých sme zhrnuli odpovede na najčastejšie otázky. Veríme, že budú pre vás užitočné. V prípade, že nenájdete všetky potrebné informácie, radi ich doplníme - kontaktujte nás, prosím, na mailovej adrese vedenia.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS