Jump to Navigation

Triedny aktív

Vážení rodičia,

v stredu 22.11.2023 sa uskutočnia konzultácie + triedne aktívy rodičov.

konzultácie od 15:00 do 17:00 h.

triedny aktív o 17:00 h. stretnutie rodičov s triednym učiteľom v triedach

Rozpis tried TA

 

Poskytnete nám 2% z vašich daní?

Milí rodičia, priatelia školy, bývalí žiaci,

chceli by sme Vás poprosiť o poskytnutie vašich 2 % pre Gymnázium Jána Papánka.

Z daných príspevkov sa snažíme postupne zveľaďovať prostredie aj Vašich detí.

Radi by sme uskutočnili ďalšie naplánované kroky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, preto sa opäť uchádzame o Vaše príspevky.

V tomto roku je možné poukázať 2 % z daní uvedením týchto údajov pri podávaní daňového priznania za rok 2022, resp. vo Vašej mzdovej účtarni:

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Cerebrum pri Gymnáziu Jána Papánka,

Ulica: Vazovova 2745/6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Číslo účtu: SK54 1100 0000 0026 6772 0013

 

  ĎAKUJEME :-)

Konzultácie učiteľov

Boli zverejnené konzultačné hodiny učiteľov v školskom roku 2023/2024.

Na konzultáciu je potrebné vopred sa prihlásiť osobne alebo mailom u konkrétneho učiteľa.

 

Voľné miesta v kurzoch anglického a španielskeho jazyka

V tomto týždni sa začalo vyučovanie v Jazykovej škole pri GJP, máme voľné miesta v kurzoch anglického a španielskeho jazyka (zeleno podfarbené v rozvrhu).

Radi privítame nových žiakov!

ROZVRH

Vyučovanie je 1 x týždenne dve vyučovacie hodiny. Prvá hodina je bezplatná, poplatok na celý školský rok je vrátane zápisného 140,-€
Neváhajte nás kontaktovať na adrese jazykovaskola@vazka.sk
Tešíme sa na Vás!

Jazyková škola

V našich otvorených kurzoch radi privítame nových žiakov - nielen z našej školy! Môžete absolvovať aj prvú skúšobnú hodinu a rozhodnúť sa, či je kurz pre vás vhodný.

Aktuálne je možné pristúpiť do kurzov:

- anglický jazyk:

  • v pondelok od 15. 00; úroveň A2/B1
  • v utorok od 14.45; úropveň A1/A2
  • vo štvrtok od 15.00; úroveň B1/B2

- španielsky jazyk:

  • v pondelok od 14.30; úroveň A2/B1
  • v utorok od 15.00; úroveň začiatočník A1/A2

Tešíme sa na vás!

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS