Jump to Navigation

Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka

Ďakujeme všetkým našim žiakom, ich rodičom aj učiteľom za uplynulý školský rok.

Ponuku našich kurzov cudzích jazykov pre deti a mládež zverejníme v auguste a budeme sa tešiť, ak sa opäť stretneme.

Prajeme všetkým krásne a pohodové leto!

vedenie JŠ

Výsledky prijímacieho konania

 

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025:

4-ročné gymnázium

5-ročné bilingválne gymnázium

8-ročné gymnázium

Informácie k zápisu:

 Informácie k zápisu

Informácie pre rodičov

ak je uchádzač prijatý - je nutné prísť osobne na zápis (21.5. a 22.5.)

ak je uchádzač neprijatý pre nedostatok miesta - je vhodné zisťiť poradie a zvážiť podanie odvolania

ak je uchádzač neprijatý - nesplnil kritéria prijatia - odvolanie nepodávajte, nemá to zmysel, nakoľko ak žiak nesplnil kritéria nepomôže ani odvolanie

 

Kritériá na prijímacie pohovory pre šk.rok 2024/2025

Vážení rodičia,

v školskom roku 2024/2025 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 30 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 30. apríla 2024,

                                             2. termín - 9. mája 2024,      

Počet prijatých prihlášok na 5-ročné gymnázium je 510.               

 3 triedy s počtom žiakov 90 štvorročného štúdia.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 2. mája 2024,

                                           2. termín - 6. mája 2024  

Počet prijatých prihlášok na 4-ročné gymnázium je  341.          

 1 triedu s počtom žiakov 30 osemročného štúdia.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 2. mája 2024,

                                                          2. termín - 6. mája 2024                 

Počet prijatých prihlášok na 8-ročné gymnázium je 253.

17. mája 2024 budú zverejnené výsledky prijímacieho konania na webovej stránke školy ako aj na bráne školy.

 

Poskytnete nám 2% z vašich daní?

Milí rodičia, priatelia školy, bývalí žiaci,

chceli by sme Vás poprosiť o poskytnutie vašich 2 % pre Gymnázium Jána Papánka.

Z daných príspevkov sa snažíme postupne zveľaďovať prostredie aj Vašich detí.

Radi by sme uskutočnili ďalšie naplánované kroky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, preto sa opäť uchádzame o Vaše príspevky.

V tomto roku je možné poukázať 2 % z daní uvedením týchto údajov pri podávaní daňového priznania za rok 2023, resp. vo Vašej mzdovej účtarni:

Právna forma:  Občianske združenie

Obchodné meno:  Školský športový klub pri Gymnáziu J. Papánka

Ulica:  Vazovova 6, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

IČO:  30804353

DIČ:  2020833045

 

   ĎAKUJEME :-)

Prijímanie na štúdium

Milí záujemcovia o štúdium v našej škole, vážení rodičia,

 v tomto školskom roku bude tradičný Deň otvorených dverí 30. januára 2024.
Pripravili sme pre vás materiály, v ktorých sme zhrnuli odpovede na najčastejšie otázky. Veríme, že budú pre vás užitočné.
V prípade, že nenájdete všetky potrebné informácie, radi vás privítame v januári na našom Dni otvorených dverí.

Deň otvorených dverí bude 30.01.2024 od 13:00 h. do 15:30 h.

Ako na Vazku - termíny, základné informácie

Prečo na Vazku - o škole

Virtuálna prechádzka školou 

Prípravné kurzy neorganizujeme a ukážky starších testov nezverejňujeme na stránke.

Na prípravu do našej Prímy môžete využiť pracovné zošity Rozprávková matematika a Čítaj si a precvičuj, ktoré
budú k dispozícii na recepcii gymnázia od 30.01.2024 denne od 9.00 do 15.00 h za poplatok pokrývajúci výrobné náklady.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS