Jump to Navigation

Vazka na Vianoce

Milí žiaci, rodičia, učitelia a priatelia školy,

srdečne Vás pozývame na vianočné vystúpenie žiakov našej školy 13.12.2023 17:00 hod. v átriu školy na Vazovovej 6.

Prídite zažiť spolu s nami trochu vianočnej atmosféry.

Prijímanie na štúdium

Milí záujemcovia o štúdium v našej škole, vážení rodičia,

 v tomto školskom roku bude tradičný Deň otvorených dverí 30. januára 2024.
Pripravili sme pre vás materiály, v ktorých sme zhrnuli odpovede na najčastejšie otázky. Veríme, že budú pre vás užitočné.
V prípade, že nenájdete všetky potrebné informácie, radi vás privítame v januári na našom Dni otvorených dverí.

Deň otvorených dverí bude 30.01.2024 od 13:00 h. do 15:30 h.

Ako na Vazku - termíny, základné informácie

Prečo na Vazku - o škole

Virtuálna prechádzka školou 

Prípravné kurzy neorganizujeme a ukážky starších testov nezverejňujeme na stránke.

Na prípravu do našej Prímy môžete využiť pracovné zošity Rozprávková matematika a Čítaj si a precvičuj, ktoré
budú k dispozícii na recepcii gymnázia od 30.01.2024 denne od 9.00 do 15.00 h za poplatok pokrývajúci výrobné náklady.

Ples Vazky

16.02.2024 o 19:00 hod. sa bude konať ples Vazky v priestoroch RIVERS CLUB priamo na Dunaji.

Vstupenky je možné rezervovať:vedenie@vazka.sk

Poskytnete nám 2% z vašich daní?

Milí rodičia, priatelia školy, bývalí žiaci,

chceli by sme Vás poprosiť o poskytnutie vašich 2 % pre Gymnázium Jána Papánka.

Z daných príspevkov sa snažíme postupne zveľaďovať prostredie aj Vašich detí.

Radi by sme uskutočnili ďalšie naplánované kroky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, preto sa opäť uchádzame o Vaše príspevky.

V tomto roku je možné poukázať 2 % z daní uvedením týchto údajov pri podávaní daňového priznania za rok 2022, resp. vo Vašej mzdovej účtarni:

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Cerebrum pri Gymnáziu Jána Papánka,

Ulica: Vazovova 2745/6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Číslo účtu: SK54 1100 0000 0026 6772 0013

 

  ĎAKUJEME :-)

Sme Zelená škola

S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že  nám bola slávnostne odovzdaná

vlajka Zelenej školy a certifikát ECO SCHOOLS.

Máme radosť a pokračujeme v aktivitách na ochranu životného prostredia.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS