Jump to Navigation

Návrat do školy od 26.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 26.4.2021 obnovuje vyučovanie aj na stredných školách v súlade s COVID AUTOMAT-om platným pre jednotlivé okresy.

Od 26.4.2021 sa vrátia na prezenčné vyučovanie žiaci: prímy, sekundy, tercie a kvarty (červená farba okresu). Ak bude farba okresu ružová, do školy sa vrátia všetci žiaci.

Pri nástupe sa musia žiaci preukázať negatívnym testom v zmysle pravidla, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

V škole sa žiaci testovať nebudú, každý žiak už pri nástupe do školy musí mať test, resp. potvrdenie.

Bližšie informácie budú poslané rodičom aj žiakom správou cez edupage.

 

Rozvrh

Vážení rodičia, milí žiaci,

 od 19.4.2021 bude prebiehať vyučovanie pre žiakov prímy IV.D online.

Podľa akuálnych opatrení, ak sa situácia nezhorší, bude od 26.4.2021 prebiehať vyučovanie pre: prímu, sekundu, terciu, kvartu a maturantov prezenčne v škole.

Ostatné triedy sa budú vyučovať zatiaľ prevdepodobne ešte online

Naďalej budeme sledovať situáciu a informovať vás o zmenách.

19.4.2021

20.4.2021

21.4.2021

22.4.2021

23.4.2021

 

Kritériá na prijímacie pohovory

Vážení rodičia,

v školskom roku 2021/2022 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 28 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým, termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 5. mája 2021, 2. termín - 12. mája 2021

 Kritéria prijatia 5-ročné

 3 triedy s počtom žiakov 84 štvorročného štúdia, termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 3. mája 2021, 2. termín - 10. mája 2021

Kritéria prijatia 4-ročné

 1 triedu s počtom žiakov 26 osemročného štúdia. termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 3. mája 2021, 2. termín - 10. mája 2021

Kritéria prijatia 8-ročné

 Upozorňujeme, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa termíny podania prihlášok a prijímacích skúšok
môžu časom meniť rozhodnutím Ministerstva školstva.

 

Darujte 2% škole

Vážení rodičia, priatelia školy,

pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám stále viac darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií, ako je aj naše občianske združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky získané z 2 % budú použité na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Naše údaje:

Názov: Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

Sídlo: Vazovova 6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Právna forma: občianske združenie

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a naším deťom. Veľmi sa potešíme, ak sa s Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu detí.

ĎAKUJEME !!!

Voľba členov do RADY ŠKOLY

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS