Jump to Navigation

Jazyková škola - začiatok vyučovania a doplnenie kurzov

Vážení rodičia, milí žiaci,

od budúceho týždňa (od októbra) už začíname vyučovanie v JŠ pri GJP.

Hľadáme záujemcov na doplnenie kurzov: NJ - začiatočníci (Príma a ZŠ); AJ - mierne pokročilí (Príma, Sekunda, 2.dtupeň ZŠ); španielsky jazyk - mierne pokročilí.

Súčasne ponúkame nový kurz francúzskeho jazyka - začiatočníci a AJ - začiatočníci (ZŠ), ktoré by sme radi otvorili v prípade, že sa ukáže záujem.

Prihlasovanie ďalej prebieha na adrese jazykovaskola@vazka.sk

Tešíme sa na nových žiakov :-)

Ponuka záujmových krúžkov

Aj v tomto školskom roku naša škola ponúka rôzne záujmové krúžky - ponuku si možete pozrieť TU.

Vzdelávacie poukazy dostanú všetci žiaci od triednych učiteľov.

Aj tento rok je možné použiť ich na niektorý krúžok alebo na úhradu časti poplatku za kurz v jazykovej škole.

 

 

 

 

Triedny aktív

Vážení rodičia,

v stredu 21.09.2022 sa uskutoční prezenčne triedny aktív rodičov všetkých tried.

Časový harmonogram triednych aktívov.

Stretnutie zástupcov tried bude o 16:30 h. v seminárnej miestnosti I. (1.poschodie)

o 17:00 h. stretnutie rodičov maturantov v jedálni s pani Bertovou ohľadom informácií k maturite

od 17:15 h. triedne aktívy podľa rozpisu vyššie

 

Oznam z jedálne

Vážení rodičia,

                Aktualizované stravné jednotky a súhrn informácií od 01.09.2022

              Pokyny k stravovaniu, interný prevádzkový poriadok školskej jedálne od 01.09.2022

Pokyny k stravovaniu (https//vaza.sk/sites/default/files/barciakova/INTERN%C3%9D%20PREV%C3%81DZKOV%C3%9D%20PORIADOK%20%C5%A0KOLSKEJ%20JED%C3%81LNE%202021.pdf)

v prípade, že máte záujem o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni od 3.9.2021 je nutné dopredu uhradiť stravné podľa pokynov pani vedúcej.

Obedy pre žiakov sa budú vydávať od piatku 3.9.2021 a desiata pre prihasených žiakov sa bude vydávať od pondelka 13.9.2021.

Prihlasovanie do Jazykovej školy pri GJP otvorené

Aj v tomto školskom roku otvárame v Jazykovej škole pri Gymnáziu Jána Papánka kurzy pre žiakov základných a stredných škôl. 

Prihlasovenie už je možné na adrese jazykovaskola@vazka.sk - odoslaním Zápisného lístka, ktorý je dostupný TU - Zápisný lístok 

Tešíme sa na vás! 

Otvárame kurzy podľa záujmu prihlásených:

AJ (úrovne A1 - A2 - B1) - druhý stupeň ZŠ, Príma, - kurzy v utorok a vo štvrtok (1 alebo 2 x týždenne) 

NJ - začiatočníci (úrovne A1 - A2) - druhý stupeň ZŠ, Príma ... - kurzy v utorok alebo v stredu (1 x týždenne) 

NJ - mierne pokročilí (A2/B1.1) - Sekunda, Tercia ... 1.ročník 4-ročného gymnázia) 

NJ - príprava na DSD (Kvinta, II.B) 

NJ - príprava na DSD (III.B) 

Fr.J - začiatočníci (1 x týždenne)

ŠpJ - mierne pokročilí (A2/B1.1) 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS