Jump to Navigation

Prijímacie skúšky 2023/2024

 

Výsledky prijímacieho konania:

8 - ročné štúdium

5 - ročné bilingválne štúdium

4 - ročné štúdium

Zákonný zástupca uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Informácie pre uchádzačov

Informácie k zápisu

Potvrdenie

 

45.ročník SOČ

Žiak našej školy Jozef Dubravický (Septima), v krajskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti vyhral 1.miesto, 
v odbore 03-Chémia, potravinárstvo.     
Prikladáme jedinečný diplom svedčiaci o mimoriadnom úspechu.
          Blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

Mladý novinár 2023

Štvorici iniciatívnych sextánok - menovite Zoji, Lucke, Kaji a Linde - sa podarilo uspieť na súťaži Mladý novinár 2023. Odborná porota zaradila ich časopis s eko problematikou medzi tri najlepšie spomedzi všetkých zúčastnených a vyzdvihla kvalitu i originalitu spracovania jednotlivých publicistických žánrov, akými boli napríklad krátka správa, reportáž, interview či recenzia. Ďakujeme dievčatám za skvelú reprezentáciu našej školy, za ich snahu a vytrvalosť!

GRATULUJEME!

Prijímacie skúšky

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

v tomto období sú už všetky prihlášky na našu školu uzavreté a pripravujeme ich k prijímacím skúškam.

Počet prijatých prihlášok na našu školu:

4-ročné štúdium = 414 prijatých prihlášok

5-ročné bilingválne štúdium = 649 prijatých prihlášok

8-ročné štúdium = 232 prijatých prihlášok.

Pozvánky na priímacie skúšky budeme zasielať po 18.4.2023.

Kritériá na prijímacie pohovory pre šk.rok 2023/2024

Vážení rodičia,

v školskom roku 2023/2024 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 30 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 2. mája 2023,

                                          2. termín - 11. mája 2023

Kritériá prijatia na 5-ročné štúdium pre školský rok 2023/2024

 

 3 triedy s počtom žiakov 90 štvorročného štúdia.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 4. mája 2023,

                                         2. termín - 9. mája 2023

Kritériá prijatia na 4-ročné štúdium pre školský rok 2023/2024

 

 1 triedu s počtom žiakov 30 osemročného štúdia.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 4. mája 2023,

                                         2. termín - 9. mája 2023

Kritériá prijatia na 8-ročné štúdium pre školský rok 2023/2024

Prihlášky na štúdijné odbory zasiela zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 20. marca 2023.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS