Jump to Navigation

Triedny aktív

Vážení rodičia,

v stredu 23.11.2022 sa uskutoční prezenčne triedny aktív rodičov všetkých tried o 17:00 h.

Časový harmonogram triednych aktívov.

Konzultácie s vyučujúcimi budú prebiehať od 15:30 h. do 17:30 h.

Kolegovia, ktorí sa konzultácií nemôžu zúčastniť zo zdravotných dôvodov (p.Argajová, p.Čabalová, p.Nemčická, p.Sklenková). Konzultácie s nimi budú možné po dohode v náhradnom termíne.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Vazke sa bude konať 30.01.2023.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

Kritériá na prijímacie pohovory pre šk.rok 2023/2024

Vážení rodičia,

v školskom roku 2023/2024 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 30 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 2. mája 2023,

                                          2. termín - 11. mája 2023

Kritériá prijatia na 5-ročné štúdium pre školský rok 2023/2024

 

 3 triedy s počtom žiakov 90 štvorročného štúdia.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 4. mája 2023,

                                         2. termín - 9. mája 2023

Kritériá prijatia na 4-ročné štúdium pre školský rok 2023/2024

 

 1 triedu s počtom žiakov 30 osemročného štúdia.

Termíny prijímacej skúšky: 1. termín - 4. mája 2023,

                                         2. termín - 9. mája 2023

Kritériá prijatia na 8-ročné štúdium pre školský rok 2023/2024

Darujte 2% škole

Vážení rodičia, priatelia školy,

pomôžte aj Vy nasmerovať 2 % daní na naše Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

dovoľte poďakovať sa Vám aj takto za Vašu doterajšiu všestrannú podporu našej školy a jej aktivít. Aj vďaka Vášmu ústretovému postoju sa nám stále viac darí pripravovať pre našich žiakov kvalitné podmienky a prostredie na vzdelávanie, záujmovú činnosť a úspešnú prípravu do života.

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácií, ako je aj naše občianske združenie. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Finančné prostriedky získané z 2 % budú použité na skvalitnenie výchovno - vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Naše údaje:

Názov: Občianske združenie CEREBRUM pri Gymnáziu Jána Papánka

Sídlo: Vazovova 6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Právna forma: občianske združenie

Dúfame, že poskytnutie príspevku prostredníctvom poukázania podielu z Vašich daní Vás nezaťaží a pomôžete tak škole a naším deťom. Veľmi sa potešíme, ak sa s Vám pridajú aj Vaši priatelia a príbuzní. Veríme, že túto formu finančnej podpory využije čo najviac z Vás a tým aj Vy pomôžete skvalitniť prostredie a výučbu detí.

ĎAKUJEME !!!

Riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že podľa § 150 ods. (5) školského zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov

UDEĽUJE

žiakom Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej 6 v Bratislave  na piatok 18. novembra 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS