Jump to Navigation

Prijímacie skúšky 2020

 V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať jednu triedu 8-ročného štúdia s počtom žiakov 26.

(Termín podania prihlášok je 15.5.2020 na ZŠ a základná škola následne prihlášky odošle k nám do 21.5.2020. Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prijímacie skúšky sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Presný termín zatiaľ nie je stanovený.)

 

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať tri triedy 4-ročného štúdia s počtom žiakov 84.

(Termín podania prihlášok je 15.5.2020 na ZŠ a základná škola následne prihlášky odošle k nám do 21.5.2020. Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prijímacie skúšky sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Presný termín zatiaľ nie je stanovený.)

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať jednu bilingválnu triedu (s vyučovacím jazykom anglickým) 5-ročného štúdia s počtom žiakov 28.

(Prijímacie skúšky sa budú konať najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Presný termín zatiaľ nie je stanovený.)

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia, milí žiaci,

Ústredný krízový štáb rozhodol o prerušení vyučovania na základných a stredných školách, z toho dôvodu sa prerušuje vyučovanie až do odvolania.

V súvislosti s prerušením vyučovania sa mení aj termín talentových prijímacích skúšok (zatiaľ ešte presný termín nemáme).

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

  Termín písomných maturitných skúšok sa ruší. Interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať po dvoch týždňov od obnovenia výučby.

Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

 Podľa vývoja situácie je možné, že príde aj k ďalším zmenám, budeme Vás o nich informovať, keď už budú isté.

 

Bilingválne štúdium na Vazke

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať jednu triedu s bilingválnym štúdiom.

Prijímacie skúšky do triedy s bilingválnym štúdiom sa uskutočnia 16.3.2020 - termín zrušený nariadením MŠVVaŠ SR

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Náhradný termín talentovej skúšky ešte nie je stanovený. O zmeme termínu Vás budeme včas informovať.

Informácie k pozvánkam

Informácie pre záujemcov

Kritéria prijímacieho konania

 

Prerušenie vyučovania

Vážení rodičia,

 

na základe záverov dnešného rokovania krízového štábu BSK v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné usmernenie:

Vzhľadom na to, že sa na viacerých školách vyskytli podozrenia, že niektorí zo žiakov mohli prísť do kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované a bola u nich potvrdená nákaza novým koronavírusom,

 Bratislavský samosprávny kraj prerušuje vyučovanie od pondelka 9. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020.

Ústredný krízový štáb rozhodol o prerušení vyučovania až do 27.3.2020

Samozrejme, ostávajú v platnosti aj všetky predchádzajúce opatrenia a odporúčania.

Odporúčame: zdržiavať sa v domácom prostredí, nenavštevovať obchodné centrá a hromadné podujatia, nestretávať sa so spolužiakmi, využiť tento čas na samoštúdium, očakávať zasielanie úloh od vyučujúcich, sledovať stránku školy.

 

Usmernenie BSK a MŠVVaŠ

Vážení rodičia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme poskytnúť nasledovné informácie a odporúčania hlavného hygienika SR. Viac informácií môžete nájsť na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava (www.ruvzba.sk).


Upozorňujeme rodičov, aby v prípade prvých príznakov chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS