Jump to Navigation

Program projektového týždňa

Program počas projektového týždňa.

2. týždeň

Náhradný rozvrh pre prímu až kvartu na 9.9.2019

 

 

Nábor do programu DofE

Milí Vazkári, dňa 3.9. (v utorok) počas 3.vyučovacej hodiny bude prebiehať nábor nových účastníkov do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE).

Prezentácia programu bude v II.B (314), II.C (212) a II.D (224). Pre Kvintu a záujemcov z 3.ročníka v Seminárnej učebni I o 9.50 h.

Váš DofE team ARJ, BOL, KRM, ČUI, KUM

 

Vzdelávaním by sme nemali napĺňať vedro, ale zapáliť oheň.

(William Butler Yeats)

2. septembra 2019 - začiatok školského roka

Milí žiaci a rodičia,

školský rok 2019/2020 začneme v pondelok 2. septembra 2019 o 8:00 hod. v kmeňových triedach.

Zoznamy žiakov prvých ročníkov budú po otvorení budovy zverejnené vo vestibule.

Otvorenie školského roka bude približne do 9:30 hod. (okrem prímy, I.B, I.C a I.D - tí zostanu trochu dlhšie z dôvodu

preberania učebníc cca do 10:45 h.)

Žiaci prvých ročníkov a prímy budú v prvý deň preberať učebnice.

Potvrdenia o návšteve školy budú rozdávať triedni v triedach (t.j. nie na sekretariáte).

V pondelok sa ešte nevarí, každý z vás dostal emailom prihlášky na stravovanie a ďalšie informácie k uhradeniu stravného.

V prvý deň sa žiaci ešte nebudú prezúvať ale od utorka 3.9. je nutné priniesť aj prezúvky.

Program otvorenia šk.roku

Tešíme sa na vás!

Obedy v školskej jedálni

Školská jedáleň na Gymnáziu Jána Papánka začína variť obedy pre žiakov od utorka 3.9.2019.

Záujemcovia o obedy sa musia dopredu prihlásiť a uhradiť stravné na účet:

SK61 8180 0000 0070 0047 2202.

  1.  číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0047 2202,
  2.  ako variabilný symbol uvádzajte mesiac a rok v tvare: 092019,
  3.  do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa v tvare: Katarína Malá III.B
  4. do vyučovania, ak je dlhšie ako 6 hodín, je zaradená aj obedná prestávka,
  5. ďalšie informácie TU.
  6. prihláška na obedy TU. Prihlášky zasielajte na adresu: jedalen@vazka.sk

Komisionálne skúšky

V dňoch 26.8. a 27.8.2019 sa uskutočnia komisionálne skúšky žiakov, ktorí študovali v školskom roku 2018/2019 v zahraničí

ako aj žiakov, ktorí neprospeli alebo boli neklasifikovaní na konci školského roka.

 

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS