Jump to Navigation

Organizácia vyučovania od 22.6.2020

Od 22.6.2020 sa opäť obnoví vyučovanie na škole s upraveným programom.

Nástup žiakov do školy je dobrovoľný. Ak žiak do školy nenastúpi, zákonný zástupca je povinný oznámiť to triednemu učiteľovi.

Od pondelka je možné stravovanie v školskej jedálni. Ak sa stravovať žiak neplánuje musí sa z obeda odhlásiť. Aj v prípade, ak do školy nenastúpi.

Správanie v budove školy:

  • vstup do budovy je povolený len v rúšku,
  • pri vstupe si žiaci dezinfikujú svoje ruky,
  • každý žiak sa musí prezuť,
  • pri pohybe po chodbách sa žiaci pohybujú v rúšku,
  • pri výchovno - vzdelávacom procese (v triede) nemusia mať rúško ani žiaci a ani učitelia,
  • žiaci sa vyhýbajú osobným kontaktom medzi sebou,
  • pri vstupe do jedálne je opäť povinné dezinfikovať si ruky.