Jump to Navigation

Maturita

 

Maturita 2023: https://zmaturuj.zones.sk/maturita/

 

 Informcie o Cieľových požiadavkách maturanta v predmete matematika nájdete na https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky...

 

Materiál pre študentov semináru z matematiky, ktorý bude k dispozícii na prvých hodinách semináru a bude vás viesť opakovaním učiva v súlade s cieľovými požiadavkami:

 

Maturitné opakovanie z matematiky

 pre študentov pripravujúcich sa k maturitnej skúške z matematiky

 šk.rok :2022/2023


Autor: Mária Butková