Jump to Navigation

Maturita

 

Maturita 2023/2024: https://zmaturuj.zones.sk/maturita/

 

 Informcie o Cieľových požiadavkách maturanta v predmete matematika nájdete na

 Katalóg cieľových požiadaviek k maturitnej skúške (statpedu.sk) 

 Maturanti, cieľové požiadavky si pozorne prečítajte hneď na začiatku roka. Tie sú pre vašu maturitu v predmete záväzné.