Jump to Navigation

Maturita

Informcie o Cieľových požiadavkách na maturanta v predmete matematika nájdete na www.statpedu.sk

 

 

 

Maturita z matematiky

 pre študentov pripravujúcich sa k maturitnej skúške z matematiky

2020/2021

Mária Butková