Jump to Navigation

Maturita

Informcie o Cieľových požiadavkách na maturanta v predmete matematika nájdete na www.statpedu.sk

 

 

Pre našich maturantov z matematiky je pripravený interný materiál

 

Maturita z matematiky

 pre študentov pripravujúcich sa k maturitnej skúške z matematiky

2019/2020

autor: Mária Butková