Jump to Navigation

Aktuality

VO Človek a hodnoty

 

Aktuality PK Etická výchova, Náboženská výchova:

 

Prednášky s besedou, workshopy, preventívne programy v školskom roku 2018/2019:

 

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Prosociálne vzťahy v triede

Násilie páchané na ženách

S tebou o tebe

Eliminácia domáceho násilia

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Protidrogová prevencia v CPLDZ

Zdravý životný štýl

Práva dieťaťa

Míting za ľudské práva

Protidrogový program - Deti a drogy II.

Manipulácia médiami IV.

Kyberšikana

Netolerujeme šikanovanie

Boj proti extrémizmu

Migrácia, multikultúra

Náboženská tolerancia

Cenacolo

Biblická olympiáda

 

 

 

 

Prednášky s besedou, workshopy, preventívne programy v školskom roku 2017/2018:

 

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Prosociálne vzťahy v triede

Násilie páchané na ženách

Eliminácia domáceho násilia

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Protidrogová prevencia v CPLDZ

Zdravý životný štýl

Práva dieťaťa

Míting za ľudské práva

Protidrogový program - Katka

Protidrogový program - Deti a drogy II.

Manipulácia médiami II.

Kyberšikana

Netolerujeme šikanovanie

Boj proti extrémizmu

Migrácia, multikultúra

Náboženská tolerancia

Nájdi svoj talent

Cenacolo

Biblická olympiáda

 

 

 

Prednášky s besedou, workshopy, preventívne programy v školskom roku 2016/2017:

 

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

Násilie páchané na ženách

Eliminácia domáceho násilia

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Protidrogová prevencia v CPLDZ

Zdravý životný štýl

Práva dieťaťa

Míting za ľudské práva

Protidrogový program - Katka

Protidrogový program  - Mallory

Manipulácia médiami I.

Kyberšikana

Netolerujeme šikanovanie

Prosociálne vzťahy v triede

Migrácia, multikultúra

Multikultúrne vzdelávanie

Cenacolo

Biblická olympiáda