Jump to Navigation

Aktivity

Zapájenie žiakov do matematických súťaží :

MO

MATEMATICKÝ KLOKAN

PYTAGORIÁDA

MAKS

MATEMATICKÝ NÁBOJ

                                                      

CEREBRUM -PK matematiky  organizuje niektorú z nasledujúcich akcií:


Matematický náboj - pre malé gymnázium 

Financie a mena - kvíz pre malé gymnázium

Prezentácií projektov z mateamatiky 

 


 

 Prezentácia predmetu MATEMATIKA verejnosti na DNI OTVORENÝCH DVERÍ.