Jump to Navigation

Aktivity

Projektové vyučovanie v tretích ročníkoch od 6.9.2021 do 14.9.2021.

V tomto týždni sa budeme venovať na hodinách matematiky a informatiky Štatistike. Všetky informácie k projektovému vyučovaniu dostanete od svojich vyučujúcich  alebo ich nájdete na EduPage.