Jump to Navigation

Integrácia

 

 

V  školskom roku 2019/2020 na našom gymnáziu sú v rámci integrácie žiakov, najpočetnejší žiaci integrovaní s poruchami učenia.

 

Základné všeobecné odporučenia