Jump to Navigation

Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Tomograf_MR
Tomograf na báze magnetickej
              rezonancie

  EKG_Pristroj
Pri okne EKG prístroj (hore zväčšený výrez), pod ním lôžko, na ňom položené zvody so 128 prísavkami elektród

Dňa 5.11. 2019 študenti Kvinty navštívili Ústav meraní Slovenskej akadémie vied v Lamači. Predmetom návštevy bola prednáška o spôsoboch merania dejúcich sa v SAV a výskumoch, ktoré tam v súčasnosti prebiehajú. Medzi prístroje ktoré sme videli patril elektrónový mikroskop, magnetická rezonancia, 3d röntgen, ale aj EKG. Mali sme možnosť si vyskúšať niektoré prístroje a videli sme tak, ako pracuje EKG. Zabavili sme sa s héliom ale aj s tekutým dusíkom. Zistili sme ako pracuje elektrónový mikroskop a mali sme možnosť vyhrať pero s logom SAV. Exkurziu znepríjemnil ranný dážď, vďaka ktorému sme boli mokrí, ale ani to nás neodradilo, a zažili sme deň plný nových poznatkov a skúseností.
                                                                                                                                                  (študent Kvinty)

Elektronovy_Mikroskop
     Elektrónový mikroskop

Pokus_s_Heliom
 Dočasná zmena hlasu po pokuse s héliom vytvorí dobrú náladu

 

 


 

 

 

Logo noci vyskumnikov

 

 

Chceli ste sa niekedy pozrieť na vedu bližšie? Vďaka Noci výskumníkov sa vám splní prianie a navyše budete o niečo múdrejší. Tohtoročná Noc výskumníkov sa konala 27/9/2019 v Starej tržnici a my sme sa tam boli pozrieť. Fyzika, chémia, slovenčina či psychológia a mnoho ďalších na jednom mieste. Stačí si už len vybrať. Stánky Slovenskej akadémie vied boli jedny z najzaujímavejších, či už to bolo pokusmi alebo príjemnými vedcami ochotnými vysvetliť nekonečné otázky, SAVka opäť zabodovala a my dúfame, že sa 7/11/2019 vidíme na Dni otvorených dverí.

          - nadšená študentka II.D

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 2018/2019

 

Uputavka

Tento rok prebehol 16.ročník Celoslovenskej súťaže v programovaní pre žiakov stredných škôl, ProFIIT 2019, organizovanej Fakultou informácii a informačných technológii STU Bratislava.  
Náš žiak IV.B triedy, Michal M., postúpil z Korešpondenčného kola do Finálového, kde obsadil 21.miesto a je Úspešným riešiteľom.
Dosiahol mimoriadny úspech, pretože

- z celého Slovenska sa zúčastnilo 188 súťažiacich, zo 72 stredných škôl, zo 42 slovenských miest.

Zúčastnené stredné školy - výber                Zúčastnené stredné školy - výber
P.č. Typ Mesto P.č. Typ Mesto
1. Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica 13. Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Nitra
2. Gymnázium A. Kmeťa Banská Štiavnica 14. Piaristické gym. sv. J. Kalazánskeho Nitra
3. Gymnázium Grösslingová Bratislava 15. Gymnázium Nové Zámky
4. SŠ, Gymnázium J. Hronca Bratislava 16. Bilingválne gymnázium M. Hodžu Sučany
5. ŠpMNDaG, Teplická Bratislava 17. Gymnázium M. Hattalu Trstená
6. SZŠ & Gymnázium CENADA Bratislava 18. Gymnázium M. Galandu Turčianske Teplice
7. Gymnázium J. Papánka Bratislava 19. SPŠE, Zochova Bratislava
8. Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné 20. SPŠE Košice
9. Gymnázium, Poštová 9 Košice 21. SPŠIT Kysucké Nové Mesto
10. Gymnázium M. M. Hodždu Liptovský Mikuláš 22. SPŠSaE Nitra
11. Gymnázium B.S. Timravy Lučenec 23. SSOŠ, Tatranská Akadémia Poprad
12. Gymnázium A. Bernoláka Námestovo 24. SOŠ technická Šurany

93 súťažiacich ukončilo Korešpondenčné kolo a 51 z nich postúpilo do Fináloveho kola. 5. a 6. apríla 2019 prebehlo Finálové kolo v budove FIIT STU. Michal M. obsadil 21.miesto, vyriešil správne 2 úlohy a podľa pravidiel súťaže je Úspešným riešiteľom.

- v zmysle schválených podmienok pre prijímacie konanie je hodnotený 75 bodmi, takisto ako Úspešný riešiteľ celoštátneho kola Matematickej alebo Fyzikálnej olympiády alebo Olympiády v informatike.

 

ibobobr

i-bobor je známa informatická internetová súťaž, pre rôzne kategórie žiakov. Od benjamínov až po seniorov.Tá tohoročná sa konala 12.-15.11.2018. Mala preveriť naše  algoritmické zručnosti. Na test mali žiaci 40 min. Maximány počet bodov, ktoré súťažiaci mohol získať bolo 80. Na záver každý súťažiaci vedel svoju percentuálnu úspešnosť. Opýtaným žiakom sa tohoročné úlohy zdali ľahšie ako tie minuloročné (kadeti z kvarty)

Výsledky

Na celom Slovensku sa súťaže ibobor v šk.roku 2018/2019 zúčastnilo 4 086 súťažiacich v rôznych kategóriách. Z tohto počtu 40 súťažiacich získalo plný počet bodov (percentil 100).

Na našej škole sa do súťaže prihlásilo 129 žiakov ( z toho 65 dievčat). V kategórii benjamín (prima, sekunda ) 59 žiakov(33 dievčat), v kategórii kadet(tercia, kvarta) 40 žiakov(20 dievčat), v kategórii junior (1.,2. ročník, kvinta) 10 žiakov (3 dievčatá) , v kategórii senior(3.,4. ročník, septima,oktáva) 9 žiakov(2 dievčatá).

 

úspešní riešitelia

kategória:  benjamín    50 žiakov (29 dievčat), 4žiaci (2 dievčatá)- percentil 100

                     kadet          40 žiakov (20 dievčat), 1 žiak- percentil 100, 13 žiakov percentil 95

                     junior            7 žiakov (1dievča), 2 žiaci- percentil 95

,                    senior            8 žiakov (2 dievčat), 4 žiaci- percentil 100

 

 

tvt

 

 

 

 

Rozmýšľali ste už niekedy nad tým ako funguje tomograf, ako to vyzerá vnútri elektrónového mikroskopu alebo by ste si vedeli predstaviť vyrezanie čiary či rovno nápisu na plochu päťnásobne menšiu ako priemer ľudského vlasu? My sme mali tú možnosť pozrieť si to na vlasné oči.V utorok 6.11.2018 sme sa totiž spolu s II.B stali súčasťou prednášok v rámci Týždňa vedy a techniky  DOD na ElÚ SAV a ǓM SAV na Patrónke. A ako sa hovorí, lepšie raz vidieť ako sto krát počuť,a preto sme si na vlastnej koži, vyskúšali napríklad pájkovanie. Celkovo bola táto exkurzia príjemnou zmesou náučnosti a zábavy. Už teraz sa tešíme na budúci rok.   (študentka z I.D)