Jump to Navigation

Medzinárodný projekt Erasmus +

GG logoGJP logoLL logo

Erasmus+Funded by the European Union

 

 Scientific innovation and reasearch of

GLOBAL HEALTH CHALLENGES

 

koordinátor projektu: Lucia Bokesová (kabinet 111)

zapojení učitelia: Miroslava Kubínová (kabinet 211) a Gabriela Barčiaková (vedenie školy)

 

 Tretia fáza projektu 2017/2018

3.nadnárodné prípravné stretnutie: 6.-7.10.2017 na Lorenz Lyceum, Arnhem, Holandsko

3. medzinárodný seminár zdravia: 16.-20.4.2018, Gladsaxe Gymnasium, Kodaň, Dánsko

fotogaléria zo semináru zdravia tu

 

 Druhá fáza projektu 2016/2017

2. nádnárodné prípravné stretnutie: 3.-4.11.2016 na Gladsaxe Gymnasium, Kodaň, Dánsko

2. medzinárodný seminár zdravia: 30.4.-4.5.2017, Gymnázium Jána Papánka, Bratislava, Slovensko

fotogaléria zo semináru zdravia tu

Aktutálne informácie na školský rok 2016/2017 nájdete tu

Zoznam študentov zapojených do projektu v školskom roku 2016/2017 tu

 

Prvá fáza projektu 2015/2016

1. nadnárodné prípravné stretnutie: 9.11.2015, Gymnázium Jána Papánka, Bratislava, Slovakia

Na našom gymnáziu sa konalo prípravné stretnutie učiteľov z partnerských škôl zapojených do projektu Globálne problémy zdravia. Učitelia diskutovali o priebehu projektu v školskom roku 2015/2016, navrhli a odsúhlasili 4 témy, kritéria hodnotenia, počet skupín, vybrali komunikáčnú platformu a určili termíny a dátumy.

1. medzinárodný seminár zdravia: 17.-21.4.2016, partnerská škola Lorenz Lyceum, Arnhem, Holandsko

fotogaleria

Milí študenti, aktuálne informácie o práci na projekte nájdete TU

Zoznam študentov z Holandska a Dánska podľa skupín tu

Komunikačná platforma TeleTOP

Výsledky hodnotenia webových stránok tu

 

 

Medzinárodná spolupráca 2012-2015

19.4.-22.4.2015: seminár zdravia, Gladsaxe Gymnasium Kodaň, Dánsko (správa) Fotogaléria

Už niekľko rokov naše gymnázium spolupracuje s partnerskými školami Lorenz Lyceum (Arnhem, Holandsko) a Gladsaxe Gymnazium (Kodaň, Dánsko) na medzinárodnom projekte Globálne problémy zdravia.

Prípravné stretutie koordinátorov a učiteľov sa koná vždy na jeseň na jednej z partnerských škôl. Na prípravnom stretnutí sa učitelia dohodnú na priebehu projektu, témach a kritériach hodnotenia študentských prác.

Študenti zo všetkých partnerských škôl vytvoria 6 členné medzinárodné tímy (po 2 žiakoch z každej krajiny), ktoré si vyberú jednu zo 4 tém z oblasti zdravia: Voda, Globálna výživa, Infekčné choroby a Genetická manipulácia. Študenti medzi sebou komunikujú v anglickom jazyku prostredníctvom internetu, rozdelia si úlohy a vypracujú webstránku venovanú ich téme.

Cieľom projektu je posilniť jazykové a komunikačné zručnosti žiakov, prehĺbiť ich vedomosti a motivovať ich k získavaniu nových poznatkov z oblasti zdravia, posilniť ich IK zručnosti prostredníctvom tvorby webových stránok.

Na základe vopred stanovených kritérií učitelia partnerských škôl vyberú 8 najlepších webových stránok. Víťazné tímy sa zúčastnia medzinárodného semináru na jednej z partnerských škôl, kde sa zúčastnia workshopu o prezentačných zručnostiach. Na záver vytvoria prezentácie o svojich projektoch, ktoré odprezentujú pred ostanými študentami a porotou.

Projekt posilňuje potrebu európskej a globálnej spolupráce pri riešení spoločných problémov. Študenti majú možnosť nadviazať priateľstvá, spoznať mladých ľudí z iných krajín, ako aj spoznať rozmanitú kultúru EÚ.

medzinárodný seminár zdravia, Lorenz Lyceum Arnhem (Holandsko), apríl 2016 - fotogaléria

medzinárodný seminár zdravia, Gladsaxe Gymnasium Kodaň (Dánsko), apríl 2015 fotogaléria
medzinárodný seminár zdravia, Gymnázium Jána Papánka Bratislava (Slovensko), apríl 2014 fotogaléria
medzinárodný seminár zdravia, Lorenz Lyceum Arnhem (Holandsko), apríl 2013 fotogaléria

medzinárodný seminár zdravia, Gladsaxe Gymnazium Kodaň (Dánsko), apríl 2012 fotogaléria