Jump to Navigation

Hodnotenie a klasifikácia

Hodnotenie v predmetoch:

Bilingválne triedy 

Predmety: anglický jazyk + Globpro
1:      100 – 91%
2:      90 - 80%
3:      79 - 65%
4:      64 - 45%
5:      44 - 0%

Triedy: 4 - ročného gymnázia a triedy 8 - ročného gymnázia

Predmet: anglický jazyk
1:      100 - 90%
2:      89 - 75%
3:      74 - 60%
4:      59 - 40%
5:      39 - 0%

 

Prírodovedné predmety: biológia, chémia, fyzika
1:      100 – 90%
2:      89 - 73%
3:      72 - 53%
4:      52 - 33%
5:      32 - 0%