Jump to Navigation

Maturita

Ústna časť maturitnej skúšky trvá 20 minút. Má 3 časti - popis obrázku, konverzácia na jednu z maturitných tém, situačný dialóg.

Maturitné otázky sú polytematické.


Rodina a spoločnosť

Kultúra a umenie

Šport

Domov a bývanie

Obchod a služby

Starostlivosť o zdravie, ľudské telo

Doprava a cestovanie

Vzdelávanie

Zamestnanie

Vzťahy medzi ľuďmi

Človek a príroda

Veda a technika v službách ľudstva

Človek a spoločnosť

Komunikácia a jej formy

Masmédiá

Mládež a jej svet

Stravovanie

Záľuby, voľný čas a životný štýl

Multikultúrna spoločnosť

Krajiny, mestá a miesta

Obliekanie a móda

Knihy a literatúra

Vzory a ideály

Krajina, ktorej jazyk sa učím

Slovensko