Jump to Navigation

Maturita

Ústna časť maturitnej skúšky trvá 20 minút. Má 3 časti - popis obrázku, konverzácia na jednu z maturitných tém, situačný dialóg.

Maturitné otázky sú polytematické.


Rodina, vzťahy v rodine

Kultúra a umenie

Šport

Bývanie

Obchod a služby

Starostlivosť o zdravie

Cestovanie

Vzdelanie

Zamestnanie

Vzťahy medzi ľuďmi

Človek a príroda

Veda a technika

Človek a spoločnosť

Komunikácia a jej formy

Masmédiá

Mládež a jej svet

Stravovanie

Záľuby, voľný čas a životný štýl

Multikultúrna spoločnosť

Mestá a miesta

Obliekanie a móda

Kniha - priateľ človeka

Vzory a ideály

Krajina, ktorej jazyk sa učím

Slovensko - moja vlasť