Jump to Navigation

Zloženie PK

Zloženie PK ruského jazyka v šk. roku 2023/2024:

Mgr. Beáta Jánošová - garant predmetu

                                     - vyučujúca v triedach: I.D, II.D, IV.D

Mgr. Jana Bohunická - vyučujúca v triede III.D

 

Vedúca  PK 2. cudzieho jazyka - RUJ, FRJ, SJA:

Mgr. Beáta Jánošová 

 

Zloženie PK 2. cudzieho jazyka:

Mgr. Beáta Jánošová : RUJ - garant predmetu

Mgr. Jana Bohunická - RUJ

Mgr. Michaela Valentová : FRJ - garant predmetu

Mgr. Ľudmila Sklenková: SJA - garant predmetu

Mgr. Milan Kopecký, PhD. - SJA

Mgr. Zuzana Lauková - SJA