Jump to Navigation

Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia,

uchádzačov na štvorročné, päťročné a osemročné štúdium, ktorí sa odvolali a ich odvolaniu sme vyhoveli, boli kontaktovaní a všetci sú zapísaní.

Ku dňu 11.6.2021 sú všetky miesta na prijatie obsadené.

Odvolania, ktorým nemôžeme vyhovieť budeme zasielať k zriaďovateľovi na ich prehodnotenie. Vyjadrenie Vám bude zasielať Bratislavský samosprávny kraj.

 

Deň otvorených dverí 2021

Milí záujemcovia o štúdium v našej škole, vážení rodičia,

vzhľadom na aktuálne opatrenia v tomto školskom roku tradičný Deň otvorených dverí nebudeme môcť zorganizovať. Pripravili sme pre vás materiály, v ktorých sme zhrnuli odpovede na najčastejšie otázky. Veríme, že budú pre vás užitočné. V prípade, že nenájdete všetky potrebné informácie, radi ich doplníme - kontaktujte nás, prosím, na mailovej adrese vedenia.

Ako sa liečiť pri koronavíruse

Kritériá na prijímacie pohovory

Vážení rodičia,

v školskom roku 2021/2022 otvoríme:

1 triedu s počtom žiakov 28 päťročného bilingválneho štúdia s vyučovacím jazykom slovensko - anglickým, termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 5. mája 2021, 2. termín - 12. mája 2021

 3 triedy s počtom žiakov 84 štvorročného štúdia, termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 3. mája 2021, 2. termín - 10. mája 2021

 1 triedu s počtom žiakov 26 osemročného štúdia. termín podania prihlášky je do 8.4.2021.

Pravdepodobný termín prijímacej skúšky: 1. termín - 3. mája 2021, 2. termín - 10. mája 2021

 

 Upozorňujeme, že vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa termíny podania prihlášok a prijímacích skúšok
môžu časom meniť rozhodnutím Ministerstva školstva.

 

Návrat do školy od 26.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 26.4.2021 obnovuje vyučovanie aj na stredných školách v súlade s COVID AUTOMAT-om platným pre jednotlivé okresy.

Od 26.4.2021 sa vrátia na prezenčné vyučovanie žiaci: prímy, sekundy, tercie a kvarty (červená farba okresu). Ak bude farba okresu ružová, do školy sa vrátia všetci žiaci.

Pri nástupe sa musia žiaci preukázať negatívnym testom v zmysle pravidla, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

V škole sa žiaci testovať nebudú, každý žiak už pri nástupe do školy musí mať test, resp. potvrdenie.

Bližšie informácie budú poslané rodičom aj žiakom správou cez edupage.

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS