Jump to Navigation

Jazyková škola

V našich otvorených kurzoch radi privítame nových žiakov - nielen z našej školy! Môžete absolvovať aj prvú skúšobnú hodinu a rozhodnúť sa, či je kurz pre vás vhodný.

Aktuálne je možné pristúpiť do kurzov:

- anglický jazyk:

  • v pondelok od 15. 00; úroveň A2/B1
  • v utorok od 14.45; úropveň A1/A2
  • vo štvrtok od 15.00; úroveň B1/B2

- španielsky jazyk:

  • v pondelok od 14.30; úroveň A2/B1
  • v utorok od 15.00; úroveň začiatočník A1/A2

Tešíme sa na vás!

Začiatok školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci,

po prázdninách sa opäť pomaly pripravujeme na školský rok 2023/2024 a preto Vám zverejňujeme informácie k nástupu do školy.

Škola začína v pondelok 4. septembra 2023.

Žiaci tried: príma, I.A, I.B, I.C a I.D prídu do školy na 8:30 h.

Žiaci ostatných tried prídu do školy o 9:30 h.

Ďaľšie pokyny k nástupu žiakov.

Rozpis

 Ak máte zájem o obedy v školskej jedálni od 5.9.2023 je nutné čo najskôr uhradiť stravné. (viď informácia nižšie na stránke)

Do 14.9. budeme variť len jedno obedové menu. Od 18.9. bude na výber z dvoch obedových jedál a rovnako začneme pripravovať aj desiatu.

 

Školská jedáleň

Vážení rodičia,

školská jedáleň bude pre žiakov variť od 5.9.2023.

V prípade, že máte záujem, aby sa Vaše dieťa stravovalo v školskej jedálni, je nutné predplatiť obedy.

Pre žiakov s dotáciou: INTERNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE + pokyny

Pre žiakov bez dotácie: INTERNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Multifunkčné ihrisko

Multifunkčné ihrisko

Vážení rodičia, žiaci a bývalí absolventi, prosíme Vás o finančnú pomoc na realizáciu projektu.

Číslo účtu, kam môžete posielať svoje finančné príspevky:

IBAN: SK54 1100 0000 0026 6772 0013

Variabilný symbol: 0720217

Správa pre prijímateľa: ihrisko 2021 (pripíšte aj Vaše meno a priezvisko)

 

Ponuka záujmových krúžkov

Aj v tomto školskom roku naša škola ponúka rôzne záujmové krúžky - ponuku si možete pozrieť TU.

Vzdelávacie poukazy dostanú všetci žiaci od triednych učiteľov.

Aj tento rok je možné použiť ich na niektorý krúžok alebo na úhradu časti poplatku za kurz v jazykovej škole.

 

 

 

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS