Jump to Navigation

Koniec roka 2020

Vážení rodičia, milí žiaci, zamestnanci a priatelia školy,

končí sa rok, aký tu ešte nebol. Rok, ktorý ukázal, že aj nepredstaviteľné sa môže stať realitou.

Bol to ťažký rok pre každého z nás. Je však dôležité nestrácať nádej, že už čoskoro sa život vráti do "normálu", keď sa nebudeme musieť báť stretnúť so svojimi kamarátmi a blízkymi.

Pred nami sú predĺžené vianočné prázdniny. Želáme vám, aby ste ich prežili v pokoji a zdraví v kruhu najbližších.

Prichádzajúci nový rok 2021 nech prinesie školy otvorené každej pozitívnej zmene. Nech vám rúška ležia v skrini, nech sa každý v škole činí.

Krásne vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2021 vám želá

vedenie školy.

Informácia

V čase od 21.12.2020 do 8.1.2021 bude vzhľadom na epidemiologické opatrenia budova školy mimo prevádzky.

V tomto období nebudú úradné hodiny. V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom.

Ďakujeme 

Manuál COVID 19

Aktuálne informácie k vnútornému režimu školy

Informácie k opatreniam

Zákonný zástupca je povinný pri prvom nástupe žiaka vyplniť "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka"

Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá "Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka" o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Vážení rodičia, milí žiaci, chcem Vás požiadať o trpezlivosť a spoluprácu. Spoliehame sa na Vašu zodpovednosť. V škole máme 597 žiakov a 71 zamestnancov, tak verím, že to spolu zvládneme v normálnom režime celý školský rok.  Ak budete mať podnetné informácie, otázky, nápady, ale aj pripomienky adresujte ich mailom riaditeľke školy.

Prevádzkové podmienky a vnútorný poriadok školy

Aktualizovaný manuál opatrení

Kurz nemeckého jazyka - pokračujúci 2.ročník

Oznam Jazykovej školy pri Gymnáziu Jána Papánka

2.ročník kurzu nemeckého jazyka, ktorý sa začal v minulom školskom roku (vyučovanie 1x týždene v stredu), bude mať prvé stretnutie s novou vyučujúcou už túto stredu 30.9. o 15.00 hod.

Žiaci sa stretnú vo vestibule školy a budú mať hodinu v učebni 005.

Prosíme, dodržte všetky predpísané hygienické opatrenia! (rúško - odstup - ruky). Dezinfekčný stojan je pri vstupe do budovy.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie :-)

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS