Jump to Navigation

Pozvánka

Milí Vazkári,

aj vám chýba v škole priestor, kde by ste sa nadýchali čerstvého vzduchu po celom dni v rúšku? Kde by počas babieho leta prebiehala napríklad hodina matematiky či nemeckého jazyka? Kde by ste si počas čakania na šiestu hodinu zjedli obed v tieni stromov? Aj nám. Preto sme sa v Zelenej škole rozhdoli, že takýto priestor pre nás vytvoríme.

Príďte v pondelok 14.9.2020 od 14.00 do átria Vazky (vchod zo šatní) a pozriete sa...

2. septembra 2020 - začiatok školského roka

Milí žiaci a rodičia,

v prípade, že to epidemiologická situácia dovolí, školský rok 2020/2021 začneme v stredu 2. septembra 2020 

                  v kmeňových triedach.

Zoznamy žiakov prvých ročníkov budú po otvorení budovy zverejnené vo vestibule.

Žiaci prvých ročníkov a prímy budú v prvý deň preberať učebnice.

Potvrdenia o návšteve školy budú rozdávať triedni učitelia v triedach (t.j. nie na sekretariáte).

V stredu sa ešte nevarí, školská jedáleň varí pre žiakov od štvrtka 3.9.

Program otvorenia šk.roku zverejníme v poslednom augustovom týždni.

Tešíme sa na vás!

Zápis do kurzov v Jazykovej škole pri GJP


Chcete sa učiť nový cudzí jazyk? Potrebujete konverzovať? Strácate sa v gramatike? Alebo chcete napredovať rýchlejšie?

Pripravujeme nový školský rok!

Pozývame žiakov ZŠ (od 5.ročníka) a SŠ do našich kurzov cudzích jazykov.

Otvárame kurzy AJ, NJ, FrJ, RJ, ŠpJ v rôznych úrovniach podľa dopytu.

Vyučovanie 1x2 krát týždenne v skorých popoludňajších hodinách.

V prípade potreby sme pripravení prejsť na ONLINE VYUČOVANIE 

Prihlasovanie a ďalšie informácie na adrese jazykovaskola@vazka.sk

Neváhajte nás kontaktovať! Radi poradíme, prípadné nejasnosti vyriešime. Tešíme sa na vás!

Leto 2020

Všetkým želáme krásne letné prázdniny plné slnka a oddychu.

 

Úrané hodiny počas letných prázdnin sú každú stredu od 10:00 h. do 12:00 h.

 

Poskytnete nám 2% z vašich daní?

Milí rodičia, priatelia školy, bývalí žiaci,

chceli by sme Vás poprosiť o poskytnutie vašich 2 % pre Gymnázium Jána Papánka.

Z daných príspevkov sa snažíme postupne zveľaďovať prostredie aj Vašich detí.

Radi by sme uskutočnili ďalšie naplánované kroky k zvyšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole, preto sa opäť uchádzame o Vaše príspevky.

V tomto roku je možné poukázať 2 % z daní uvedením týchto údajov pri podávaní daňového priznania za rok 2019, resp. vo Vašej mzdovej účtarni:

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno: Občianske združenie Cerebrum pri Gymnáziu Jána Papánka,

Ulica: Vazovova 2745/6, 811 07 Bratislava

IČO: 31771254

Číslo účtu: SK54 1100 0000 0026 6772 0013

 

  ĎAKUJEME :-)

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS