Jump to Navigation

Ako sa liečiť pri koronavíruse

Návrat do školy od 26.4.2021

Vážení rodičia, milí žiaci

na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa od 26.4.2021 obnovuje vyučovanie aj na stredných školách v súlade s COVID AUTOMAT-om platným pre jednotlivé okresy.

Od 26.4.2021 sa vrátia na prezenčné vyučovanie žiaci: prímy, sekundy, tercie a kvarty (červená farba okresu). Ak bude farba okresu ružová, do školy sa vrátia všetci žiaci.

Pri nástupe sa musia žiaci preukázať negatívnym testom v zmysle pravidla, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR.

V škole sa žiaci testovať nebudú, každý žiak už pri nástupe do školy musí mať test, resp. potvrdenie.

Bližšie informácie budú poslané rodičom aj žiakom správou cez edupage.

 

Návrat do školy 2021 - informácia

Vážení rodičia, milí žiaci,

v novom roku všetkým želáme najmä pevné zdravie a psychickú pohodu.

V tejto chvíli vieme, že Rozhodnutím ministra školstva SR č.2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021 je naďalej prerušené prezenčné vyučovanie od 11. januára 2021 a všetci žiaci pokračujú vo vzdelávaní online podľa rozvrhu zverejneného na stránke školy.

Maturantom sa zrušila externá časť písomnej formy maturitnej skúšky Rozhodnutím ministra školstva SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021, konkrétny termín určí MŠ do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa u nás uskutoční od 24. mája 2021.

V termíne od 22.1.2021 plánuje škola zriadiť testovacie odberové miesto pred možným návratom žiakov do školy v prípade obnovenia prezenčnej formy vzdelávania.

Termín klasifikácie za prvý polrok môže byť v prípade nutnosti predĺžený do 31.marca 2021.

Testovanie 9 (Kvarta) sa uskutoční v termíne 9. júna 2021.

Priebežne vás budeme informovať o ďalších zmenách.

Koniec roka 2020

Vážení rodičia, milí žiaci, zamestnanci a priatelia školy,

končí sa rok, aký tu ešte nebol. Rok, ktorý ukázal, že aj nepredstaviteľné sa môže stať realitou.

Bol to ťažký rok pre každého z nás. Je však dôležité nestrácať nádej, že už čoskoro sa život vráti do "normálu", keď sa nebudeme musieť báť stretnúť so svojimi kamarátmi a blízkymi.

Pred nami sú predĺžené vianočné prázdniny. Želáme vám, aby ste ich prežili v pokoji a zdraví v kruhu najbližších.

Prichádzajúci nový rok 2021 nech prinesie školy otvorené každej pozitívnej zmene. Nech vám rúška ležia v skrini, nech sa každý v škole činí.

Krásne vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2021 vám želá

vedenie školy.

Informácia

V čase od 21.12.2020 do 8.1.2021 bude vzhľadom na epidemiologické opatrenia budova školy mimo prevádzky.

V tomto období nebudú úradné hodiny. V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom.

Ďakujeme 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS