Jump to Navigation

Prijímacie skúšky 2020

NOVINKA! 
Uchádzačom o štúdium na našu školu oznamujeme, že termín zverejnenia kritérií na prijímacie konanie na stredné školy sa posunul až na 7. máj 2020.

 

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať jednu triedu 8-ročného štúdia s počtom žiakov 26.

(Termín podania prihlášok je 15.5.2020 na ZŠ a základná škola následne prihlášky odošle k nám do 21.5.2020. Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prijímacie skúšky sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Presný termín zatiaľ nie je stanovený.)

 

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať tri triedy 4-ročného štúdia s počtom žiakov 84.

(Termín podania prihlášok je 15.5.2020 na ZŠ a základná škola následne prihlášky odošle k nám do 21.5.2020. Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Prijímacie skúšky sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Presný termín zatiaľ nie je stanovený.)

V školskom roku 2020/2021 budeme otvárať jednu bilingválnu triedu (s vyučovacím jazykom anglickým) 5-ročného štúdia s počtom žiakov 28.

(Prijímacie skúšky sa budú konať najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Presný termín zatiaľ nie je stanovený.)