Jump to Navigation

Informácie pre uchádzačov na 8 ročné štúdium

Vážení rodičia,

zverejnili sme aktuálne kritéria pre prijímacie konanie do osemročného štúdia pre školský rok 2020/2021.

KRITÉRIÁ

Prijímacie skúšky sa budú konať:

1. termín - 15.6.2020

2. termín - 18.6.2020

Výsledky prijímacieho konania

Vážení uchádzači o štúdium na našej škole,

ďakujeme Vám za prejavený záujem o štúdium na našej škole. Zverejňujeme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021.

Informácie pre prijatých uchádzačov

Informácie pre neprijatých uchádzačov

Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium (tlačivo)

5 - ročné bilingválne štúdium

Prijatí

Neprijatí

4 - ročné štúdium

Prijatí

Neprijatí

 

Kritériá na prijímacie pohovory

Vážení rodičia,

v školskom roku 2020/2021 otvoríme 1 triedu s počtom žiakov 28 päťročného bilingválneho štúdia.
KRITÉRIÁ

Informácie k prijatiu

v školskom roku 2020/2021 otvoríme 3 triedy s počtom žiakov 84 štvorročného štúdia.
KRITÉRIÁ

Informácie k prijatiu

Kritériá na osemročné štúdium budú zverejnené koncom mája 2020.

 Termín podávania prihlášok je 15.mája 2020

 

Informácie k maturite 2020

Milí maturanti,

zverejňujeme Vám najnovšie informácie k maturite 2019/2020

Informácie k maturite

Ostatné informácie

V utorok 26.5.2020 sa uskutoční ústna maturitná skúška žiakov, ktorí neakceptovali známky vypočítané priemerom a tiež žiakov, ktorí si zvolili dobrovoľnú maturitnú skúšku z piatého predmetu.

 

Prijímacie skúšky 2020

Vážení rodičia uchádzačov o štúdium na našej škole,

 

dovoľujem si Vás upozorniť, že všetky zmeny oznamované Ministerstvom školstva o presune termínov prijímacích skúšok sa týkajú aj našej školy.

Dovoľujem si Vás upozorniť na nové informácie ohľadom podmienok a kritérií na prijímanie žiakov na našu školu:

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS