Jump to Navigation

Výsledky prijímacieho konania

 

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025:

4-ročné gymnázium

5-ročné bilingválne gymnázium

8-ročné gymnázium

Informácie k zápisu:

 Informácie k zápisu

Informácie pre rodičov

ak je uchádzač prijatý - je nutné prísť osobne na zápis (21.5. a 22.5.)

ak je uchádzač neprijatý pre nedostatok miesta - je vhodné zisťiť poradie a zvážiť podanie odvolania

ak je uchádzač neprijatý - nesplnil kritéria prijatia - odvolanie nepodávajte, nemá to zmysel, nakoľko ak žiak nesplnil kritéria nepomôže ani odvolanie