Jump to Navigation

Školská jedáleň

Vážení rodičia,

školská jedáleň bude pre žiakov variť od 5.9.2023.

V prípade, že máte záujem, aby sa Vaše dieťa stravovalo v školskej jedálni, je nutné predplatiť obedy.

Pre žiakov s dotáciou: INTERNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE + pokyny

Pre žiakov bez dotácie: INTERNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE