Jump to Navigation

Školská jedáleň

Vážení rodičia,

školská jedáleň bude pre žiakov variť od 3.9.2020.

V prípade, že máte záujem, aby sa Vaše dieťa stravovalo v školskej jedálni, je nutné predplatiť obedy.

INTERNÝ PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE