Jump to Navigation

Oznam z jedálne

Vážení rodičia,

v prípade, že máte záujem o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni od 3.9.2021 je nutné dopredu uhradiť stravné
podľa pokynov pani vedúcej.

                Aktualizované stravné jednotky a súhrn informácií od 01.09.2021
Pokyny k stravovaniu (https//vazka.sk/sites/default/files/barciakova/INTERN%C3%9D%20PREV%C3%81DZKOV%C3%9D%20PORIADOK%20%C5%A0KOLSKEJ%20JED%C3%81LNE%202021.pdf)

Obedy pre žiakov sa budú vydávať od piatku 3.9.2021 a desiata pre prihasených žiakov sa bude vydávať od
pondelka 13.9.2021.

Začiatok školského roka 2021/2022

Vážení rodičia, milí žiaci,

po prázdninách sa opäť pomaly pripravujeme na školský rok 2021/2022 a preto Vám postupne budeme zverejňovať informácie k nástupu do školy.

Škola začína vo štvrtok 2. septembra 2021 podľa časového rozpisu, ktorý bude zverejnený neskôr.

DOMÁCE SAMOTESTOVANIE - v utorok 24.8.2021 pošleme rodičom informáciu o možnosti prihlásenia sa k získaniu testov na domáce samotestovanie žiakov, zatiaľ si premyslite, či o testy máte záujem alebo nie. Bližšie informácie budú zaslané rodičom v utorok 24.8.2021. Rodičia, uistite sa, že máte prihlasovacie údaje rodiča do EDUPAGE. Rodičom prvých ročníkov a prímy budú prihlasovacie údaje zasielané v priebehu pondelka.

AKTUÁLNE!

Testy škola prevzala od Okresného úradu a rodičia si ich môžu prevziať v stredu 8.9.2021 od 13:00 h. do 15:00 h. vo vestibule školy a vo štvrtok 9.9. od 13:00 do 14:00 h. vo vestibule školy . Testy si môžu prevziať len rodičia, ktorí o ne prejavili záujem formou edupage do 26.8.2021.

Stránkové hodiny počas letných prázdnin

Počas letných prázdnin sú stránkové hodiny pre verejnosť vždy v STREDU od 10.00 do 12.00 h.

Mimo týchto hodín môžete v prípade potreby kontaktovať vedenie mailom.

Prajeme všetkým pokojné a radostné leto!

Deň DofE na škole

25.6.2021 sa uskutoční deň DofE na škole

Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia,

uchádzačov na štvorročné, päťročné a osemročné štúdium, ktorí sa odvolali a ich odvolaniu sme vyhoveli, boli kontaktovaní a všetci sú zapísaní.

Ku dňu 11.6.2021 sú všetky miesta na prijatie obsadené.

Odvolania, ktorým nemôžeme vyhovieť budeme zasielať k zriaďovateľovi na ich prehodnotenie. Vyjadrenie Vám bude zasielať Bratislavský samosprávny kraj.

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS