Jump to Navigation

Výsledky prijímacieho konania na 8 - ročné štúdium

Vážení rodičia,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania do 8 - ročného štúdijného programu pre školský rok 2020/2021.

PRIJATÍ

NEPRIJATÍ PRE NEDOSTATOK MIESTA

NEPRIJATÍ

Informácie k zápisu

Informácie pre uchádzačov

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

Organizácia vyučovania od 22.6.2020

Od 22.6.2020 sa opäť obnoví vyučovanie na škole s upraveným programom.

Nástup žiakov do školy je dobrovoľný. Ak žiak do školy nenastúpi, zákonný zástupca je povinný oznámiť to triednemu učiteľovi.

Od pondelka je možné stravovanie v školskej jedálni. Ak sa stravovať žiak neplánuje musí sa z obeda odhlásiť. Aj v prípade, ak do školy nenastúpi.

Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia,

uchádzačov na štvorročné a päťročné štúdium, ktorí sa odvolali a ich odvolaniu sme vyhoveli, boli kontaktovaní a všetci sú zapísaní.

Ku dňu 4.6.2020 sú všetky miesta na prijatie obsadené.

Odvolania, ktorým nemôžeme vyhovieť budeme zasielať k zriaďovateľovi na ich prehodnotenie. Vyjadrenie Vám bude zasielať Bratislavský samosprávny kraj.

 

Informácie pre uchádzačov na 8 - ročné štúdium

Vážení rodičia,

zverejnili sme aktuálne kritéria pre prijímacie konanie do osemročného štúdia pre školský rok 2020/2021.

Vyhlásenie

Prijímacie skúšky sa budú konať:

15.6.2020  -  1. termín prijímacej skúšky

18.6.2020  -  2. termín prijímacej skúšky

Kritériá na prijímacie pohovory

Vážení rodičia,

v školskom roku 2020/2021 otvoríme 1 triedu s počtom žiakov 28 päťročného bilingválneho štúdia.

Informácie k prijatiu

v školskom roku 2020/2021 otvoríme 3 triedy s počtom žiakov 84 štvorročného štúdia.

Informácie k prijatiu

Kritériá na osemročné štúdium budú zverejnené koncom mája 2020.

 Termín podávania prihlášok je 15.mája 2020

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS