Jump to Navigation

Návrat do školy 2021 - informácia

Vážení rodičia, milí žiaci,

v novom roku všetkým želáme najmä pevné zdravie a psychickú pohodu.

V tejto chvíli vieme, že Rozhodnutím ministra školstva SR č.2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021 je naďalej prerušené prezenčné vyučovanie od 11. januára 2021 a všetci žiaci pokračujú vo vzdelávaní online podľa rozvrhu zverejneného na stránke školy.

Maturantom sa zrušila externá časť písomnej formy maturitnej skúšky Rozhodnutím ministra školstva SR č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021.

Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021, konkrétny termín určí MŠ do 31. marca 2021.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa u nás uskutoční od 24. mája 2021.

V termíne od 22.1.2021 plánuje škola zriadiť testovacie odberové miesto pred možným návratom žiakov do školy v prípade obnovenia prezenčnej formy vzdelávania.

Termín klasifikácie za prvý polrok môže byť v prípade nutnosti predĺžený do 31.marca 2021.

Testovanie 9 (Kvarta) sa uskutoční v termíne 9. júna 2021.

Priebežne vás budeme informovať o ďalších zmenách.

Koniec roka 2020

Vážení rodičia, milí žiaci, zamestnanci a priatelia školy,

končí sa rok, aký tu ešte nebol. Rok, ktorý ukázal, že aj nepredstaviteľné sa môže stať realitou.

Bol to ťažký rok pre každého z nás. Je však dôležité nestrácať nádej, že už čoskoro sa život vráti do "normálu", keď sa nebudeme musieť báť stretnúť so svojimi kamarátmi a blízkymi.

Pred nami sú predĺžené vianočné prázdniny. Želáme vám, aby ste ich prežili v pokoji a zdraví v kruhu najbližších.

Prichádzajúci nový rok 2021 nech prinesie školy otvorené každej pozitívnej zmene. Nech vám rúška ležia v skrini, nech sa každý v škole činí.

Krásne vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku 2021 vám želá

vedenie školy.

Informácia

V čase od 21.12.2020 do 8.1.2021 bude vzhľadom na epidemiologické opatrenia budova školy mimo prevádzky.

V tomto období nebudú úradné hodiny. V prípade potreby nás kontaktujte e-mailom.

Ďakujeme 

Manuál COVID 19

Aktuálne informácie k vnútornému režimu školy

Informácie k opatreniam

Zákonný zástupca je povinný pri prvom nástupe žiaka vyplniť "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka"

Po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá "Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka" o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Vážení rodičia, milí žiaci, chcem Vás požiadať o trpezlivosť a spoluprácu. Spoliehame sa na Vašu zodpovednosť. V škole máme 597 žiakov a 71 zamestnancov, tak verím, že to spolu zvládneme v normálnom režime celý školský rok.  Ak budete mať podnetné informácie, otázky, nápady, ale aj pripomienky adresujte ich mailom riaditeľke školy.

Prevádzkové podmienky a vnútorný poriadok školy

Aktualizovaný manuál opatrení

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS