Jump to Navigation

Jazyková škola - začiatok vyučovania a doplnenie kurzov

Vážení rodičia, milí žiaci,

od budúceho týždňa (od októbra) už začíname vyučovanie v JŠ pri GJP.

Hľadáme záujemcov na doplnenie kurzov: NJ - začiatočníci (Príma a ZŠ); AJ - mierne pokročilí (Príma, Sekunda, 2.dtupeň ZŠ); španielsky jazyk - mierne pokročilí.

Súčasne ponúkame nový kurz francúzskeho jazyka - začiatočníci a AJ - začiatočníci (ZŠ), ktoré by sme radi otvorili v prípade, že sa ukáže záujem.

Prihlasovanie ďalej prebieha na adrese jazykovaskola@vazka.sk

Tešíme sa na nových žiakov :-)

Ponuka záujmových krúžkov

Aj v tomto školskom roku naša škola ponúka rôzne záujmové krúžky - ponuku si možete pozrieť TU.

Vzdelávacie poukazy dostanú všetci žiaci od triednych učiteľov.

Aj tento rok je možné použiť ich na niektorý krúžok alebo na úhradu časti poplatku za kurz v jazykovej škole.

 

 

 

 

Prihlasovanie do Jazykovej školy pri GJP otvorené

Aj v tomto školskom roku otvárame v Jazykovej škole pri Gymnáziu Jána Papánka kurzy pre žiakov základných a stredných škôl. 

Prihlasovenie už je možné na adrese jazykovaskola@vazka.sk - odoslaním Zápisného lístka, ktorý je dostupný TU - Zápisný lístok 

Tešíme sa na vás! 

Otvárame kurzy podľa záujmu prihlásených:

AJ (úrovne A1 - A2 - B1) - druhý stupeň ZŠ, Príma, - kurzy v utorok a vo štvrtok (1 alebo 2 x týždenne) 

NJ - začiatočníci (úrovne A1 - A2) - druhý stupeň ZŠ, Príma ... - kurzy v utorok alebo v stredu (1 x týždenne) 

NJ - mierne pokročilí (A2/B1.1) - Sekunda, Tercia ... 1.ročník 4-ročného gymnázia) 

NJ - príprava na DSD (Kvinta, II.B) 

NJ - príprava na DSD (III.B) 

Fr.J - začiatočníci (1 x týždenne)

ŠpJ - mierne pokročilí (A2/B1.1) 

Začiatok školského roka 2022/2023

Vážení rodičia, milí žiaci,

po prázdninách sa opäť pomaly pripravujeme na školský rok 2022/2023 a preto Vám zverejňujeme informácie k nástupu do školy.

Škola začína v pondelok 5. septembra 2022.

Žiaci tried: príma, I.A, I.B, I.C a I.D prídu do školy na 9:00 h.

Žiaci ostatných tried prídu do školy o 9:30 h.

Ďaľšie pokyny k nástupu žiakov.

Rozpis

 Ak máte zájem o obedy v školskej jedálni od 6.9.2022 je nutné čo najskôr uhradiťstravné. (viď informácia nižšie na stránke)

Do 16.9. budeme variť len jedno obedové menu. Od 19.9. bude na výber z dvoch obedových jedál a rovnako začneme pripravovať aj desiatu.

 

Aktivity od 12.9. do 16.9.2022

Program aktivít v týždni od 12.9. do 16.9.2022.

Rozvrh

Od 19.9.2022 sa bude vyučovať už podľa riadneho rozvrhu.

 

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS