Jump to Navigation

Kurz nemeckého jazyka - pokračujúci 2.ročník

Oznam Jazykovej školy pri Gymnáziu Jána Papánka

2.ročník kurzu nemeckého jazyka, ktorý sa začal v minulom školskom roku (vyučovanie 1x týždene v stredu), bude mať prvé stretnutie s novou vyučujúcou už túto stredu 30.9. o 15.00 hod.

Žiaci sa stretnú vo vestibule školy a budú mať hodinu v učebni 005.

Prosíme, dodržte všetky predpísané hygienické opatrenia! (rúško - odstup - ruky). Dezinfekčný stojan je pri vstupe do budovy.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie :-)

Vstupné testy - ANJ

Milí žiaci - záujemcovia o kurzy v JŠ pri GJP,

vstupné testy z ANJ na správne zaradenie do kurzu podľa jazykovej úrovne budú

tento týždeň v utorok (22.9.) a štvrtok (24.9.) vždy o 15.00 h

Prosím, aby ste dodržali potrebné hygieické opatrenia - rúško, dezinfekcia, odstup.

Ponuka záujmových krúžkov

Ponuka záujmových krúžkov v školskom roku 2020/2021

Na krúžok sa prihlásite odovzdaním podpísaného Vzdelávaciho poukazu triednemu učiteľovi. Na poukaze v pravom hornom rohu uvediete názov krúžku alebo kurzu v jazykovej škole.

Vzdelávacie poukazy dostanete od triednych učiteľov budúci týždeň.

V prípade, že poukaz nechcete využiť na žiadny krúžok alebo mimo školy, vrátite ho podpísaný triednemu učiteľovi.

Pozvánka

Milí Vazkári,

aj vám chýba v škole priestor, kde by ste sa nadýchali čerstvého vzduchu po celom dni v rúšku? Kde by počas babieho leta prebiehala napríklad hodina matematiky či nemeckého jazyka? Kde by ste si počas čakania na šiestu hodinu zjedli obed v tieni stromov? Aj nám. Preto sme sa v Zelenej škole rozhdoli, že takýto priestor pre nás vytvoríme.

Príďte v pondelok 14.9.2020 od 14.00 do átria Vazky (vchod zo šatní) a pozriete sa...

2. septembra 2020 - začiatok školského roka

Milí žiaci a rodičia,

v prípade, že to epidemiologická situácia dovolí, školský rok 2020/2021 začneme v stredu 2. septembra 2020 

                  v kmeňových triedach.

Zoznamy žiakov prvých ročníkov budú po otvorení budovy zverejnené vo vestibule.

Žiaci prvých ročníkov a prímy budú v prvý deň preberať učebnice.

Potvrdenia o návšteve školy budú rozdávať triedni učitelia v triedach (t.j. nie na sekretariáte).

V stredu sa ešte nevarí, školská jedáleň varí pre žiakov od štvrtka 3.9.

Program otvorenia šk.roku zverejníme v poslednom augustovom týždni.

Tešíme sa na vás!

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS