Jump to Navigation

Konzultačný deň

Milí rodičia,

v utorok 14.01.2020 je možné v škole konzultovať prospech a správanie vášho dieťaťa s vyučujúcimi od 15:00 hod do 16:30 hod.

 

Šťastný rok 2020

Zvítajte sa s novým rokom, v dobrej vôli, pohode, starosti nech idú bokom, odplavia sa po vode.
 S úprimnosťou svoje čaše dvíhajte po celý rok, nech je pevné zdravie Vaše, nech je šťastný ďalší krok! 

 

Vazka deťom

Aj tento rok sme zachovali tradíciu a Vazka pripravila vianočný program pre ZŠ internátnu pre deti so zrakovým postihnutím na Svrčej ulici.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom aj rodičom, ktorí prispeli svojou pomocou, k úspešnej realizácii programu.

Viac vo fotogalérii

Vazka na Vianoce


Milí Vazkári, učitelia, žiaci, rodičia a priatelia školy,

aj tento rok naši žiaci a kolegovia vystúpili na Hviezdoslavovom námestí s predvianočným hudobno-tanečným pogramom Vazka na Vianoce!

Ďakujeme všetkým účastníkom za reprezentáciu školy a divákom za podporu!

Hlasujte za Vazku

Vazka sa zapojila do celoslovenskej súťaže s názvom ALL STAR SCHOOL – ŠKOLY, KTORÉ NAJVIAC ŽIJÚ POHYBOM A ŠPORTOM

https://www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-2019/

Naša škola má číslo 59.

Stránky

Odoberať Gymnázium Jána Papánka RSS