Jump to Navigation

Začiatok školského roka 2023/2024

Vážení rodičia, milí žiaci,

po prázdninách sa opäť pomaly pripravujeme na školský rok 2023/2024 a preto Vám zverejňujeme informácie k nástupu do školy.

Škola začína v pondelok 4. septembra 2023.

Žiaci tried: príma, I.A, I.B, I.C a I.D prídu do školy na 8:30 h.

Žiaci ostatných tried prídu do školy o 9:30 h.

Ďaľšie pokyny k nástupu žiakov.

Rozpis

 Ak máte zájem o obedy v školskej jedálni od 5.9.2023 je nutné čo najskôr uhradiť stravné. (viď informácia nižšie na stránke)

Do 14.9. budeme variť len jedno obedové menu. Od 18.9. bude na výber z dvoch obedových jedál a rovnako začneme pripravovať aj desiatu.